Condiții pentru umplerea cu Duhul Sfânt (1)

Cuvântul lui Dumnezeu ne arată ce condiții trebuie să îndeplinim pentru ca Duhul Sfânt să locuiască în noi.

3. Care este prima condiție pentru primirea Duhului Sfânt? Faptele 2:37,38

Faptele apostolilor 2:37-38
37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”
38. „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

O condiție pentru primirea Duhului Sfânt este pocăința. Când auzim Cuvântul lui Dumnezeu, conștiința noastră se trezește și ne arată cât de păcătoși și de pierduți suntem. Pocăința adevărată nu înseamnă regretul pentru consecințele greu de suportat ale păcatului, ci o schimbare completă a inimii și minții, în urma căreia vedem păcatul așa cum este el în realitate: ceva rău și respingător, răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Pentru a manifesta această pocăință, avem nevoie să fim mișcați de dragostea lui Dumnezeu (vezi Romani 2:4).

Romani 2:4
Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?

4. De ce nu putem primi Duhul Sfânt dacă nu avem credință în Cuvântul lui Dumnezeu? Galateni 3:14; Iacov 1:6-8.

Galateni 3:14
pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit.

Iacov 1:6-8
6. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo.
7. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul,
8. căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale.

Isus a promis să ne trimită Duhul Sfânt ca reprezentant al Său. Iar noi Îl putem primi prin credință. Dacă ne îndoim de făgăduința Sa și nu avem încredere în Cuvântul Său, suntem nehotărâți și nestatornici și nu ne putem aștepta să primim ceva ce la El. Credința nu este doar un consimțământ. Ea înseamnă să avem încrederea, indiferent de consecințe, chiar cu riscul vieții, că Dumnezeu Se va ține de cuvânt și că nu ne va dezamăgi.

5. Citește Luca 11:8-10,13. De ce trebuie să cerem cu stăruință?

Luca 11:8-10
8. vă spun: chiar dacă nu s-ar scula să i le dea, pentru că-i este prieten, totuşi, măcar pentru stăruinţa lui supărătoare, tot se va scula şi-i va da tot ce-i trebuie.
9. De aceea şi Eu vă spun: cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.
10. Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide.

Luca 11:13
Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”

Domnul nu ne dă Duhul Sfânt cu reţineri. El este bun și darnic mai mult decât suntem noi cu copiii noștri. Cererea noastră stăruitoare nu-I schimbă intențiile, ci ne schimbă pe noi și ne aduce în prezența Sa. Rugăciunea nu-L coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne urcă pe noi la El. Rugăciunile noastre sunt o dovadă a hotărârii noastre și ne pregătesc pentru primirea darului.

Cum putem deveni mai plini de ardoare, mai stăruitori și cu totul dedicați Domnului în viața de rugăciune? De ce este important să avem aceste calități?

Emisiunea Școala Cuvântului – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO