Finalul cărţii lui Iov ne arată că lucrurile au luat o întorsătură bună pentru Iov, care a murit „bătrân şi sătul de zile”. Totuşi, după cum ştim prea bine, în general, viaţa oamenilor nu se încheie aşa. Nici chiar oamenii credincioşi, demni de toată cinstea şi virtuoşi nu au avut întotdeauna parte de o situaţie asemănătoare cu a lui Iov.

Cum şi-au sfârşit viaţa următorii oameni menţionaţi în Biblie?

Abel

Geneza 4:8
Însă Cain a zis fratelui său Abel: „Haidem să ieşim la câmp.” Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel şi l-a omorât.

Eli

1 Samuel 4:18
Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu, şi Eli a căzut de pe scaun pe spate, lângă poartă; şi-a rupt ceafa şi a murit, căci era om bătrân şi greu. El fusese judecător în Israel patruzeci de ani.

Urie

2 Samuel 11:17
Oamenii din cetate au făcut o ieşire şi s-au bătut împotriva lui Ioab; au căzut mulţi din popor, din slujitorii lui David, şi a fost ucis şi Urie, hetitul.

Regele Iosia

2 Cronici 35:22-24
22. Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci şi-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco care veneau din gura lui Dumnezeu. A înaintat la luptă în valea Meghido.
23. Arcaşii au tras asupra împăratului Iosia, şi împăratul a zis slujitorilor săi: „Luaţi-mă, căci sunt greu rănit.”
24. Slujitorii l-au luat din car, l-au pus într-un alt car al lui şi l-au adus la Ierusalim. A murit şi a fost îngropat în mormântul părinţilor săi. Tot Iuda şi Ierusalimul au plâns pe Iosia.

Ioan Botezătorul

Matei 14:10
Şi a trimis să taie capul lui Ioan în temniţă.

Ştefan

Faptele apostolilor 7:59,60
59. Şi aruncau cu pietre în Ştefan, care se ruga şi zicea: „Doamne Isuse, primeşte duhul meu!”
60. Apoi a îngenuncheat şi a strigat cu glas tare: „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!” Şi, după aceste vorbe, a adormit.

Biblia abundă în istorii de viaţă cu final nefericit. Aceasta pentru că viaţa reală este plină cu astfel de istorii. Mulţi oameni nu ies triumfători din necaz: fie sunt martirizaţi pentru o caută bună, fie mor din cauza unei boli oribile, fie zac toată viaţa în nefericire şi sărăcie. Şi, sincer vorbind de câte ori se întâmplă ca lucrurile să se rezolve la fel de frumos ca în cazul lui Iov? Şi nu numai Biblia ne vorbeşte despre această realitate dureroasă. Cine dintre noi n-a avut parte în viaţă să fie martor la sau să sufere din cauza unor finaluri nefericite?

Ce istorii de viaţă cu final nefericit cunoşti? Ce ai învăţat din ele? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO