Citeşte Iov 14:14,15. Ce spune Iov aici că ar face dacă ar exista înviere?

Iov 14:14,15
14. Dacă omul odată mort ar putea să mai învie, aş mai trage nădejde în tot timpul suferinţelor mele, până mi se va schimba starea în care mă găsesc.
15. Atunci m-ai chema, şi Ţi-aş răspunde, şi Ţi-ar fi dor de făptura mâinilor Tale.

O problemă pe care o abordează cartea lui Iov este cea a morţii. Şi cum s-ar putea altfel? Orice carte care tratează despre suferinţa umană trebuie să se ocupe în mod normal şi de moarte, sursa multor dureri ale noastre. Iov declară că, dacă ar exista înviere după moarte, ar mai avea o speranţă până i s-ar schimba situaţia.

Cuvântul ebraic utilizat aici pentru „mi se va schimba starea” poate transmite ideea de „înnoire” sau de „înlocuire”. Este utilizat în mod frecvent cu referire la schimbarea hainelor, la îmbrăcarea cu haine curate. Sensul lui este larg, dar, în contextul acesta, unde Iov se întreabă ce se întâmplă după moarte, ne transmite în mod cert ideea de schimbare de la starea de om mort la starea de om viu, când lui Dumnezeu I Se va face dor de făptura pe care a creat-o (vezi Iov 14:15).

Noi am descoperit marea speranţă şi marea făgăduinţă a învierii în viaţa, moartea şi lucrarea Domnului Isus: „[Noul Testament] ne învaţă că Hristos a învins moartea, cel mai aprig duşman al omului, şi că Dumnezeu îi va învia pe morţi la judecata finală. Dar doctrina aceasta ajunge să ocupe locul central în credinţa biblică (…) după învierea lui Hristos, fiindcă îşi obţine validarea prin triumful lui Hristos asupra morţii.” – John E. Hartley, The Book of Job, NICOT, ed. electronică (Grand Rapids: Eerdmans, 1988), p. 237

„Isus i-a zis: «Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi»” (Ioan 11:25). Ce speranţă şi încredere ne insuflă Isus aici cu privire la sfârşit? Altfel spus, ce lucru pe care noi îl ştim Iov nu-l ştia? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO