Împărăţia care va dăinui veşnic

Biblia este şi o carte de istorie, o altfel de carte de istorie. Ea prezintă întâmplările din trecut cu scopul de a ne oferi lecţii spirituale. Prin intermediul evenimentelor din trecut ne învaţă cum să trăim aici şi acum (1 Corinteni 10:11).

Dar ea nu ne prezintă numai trecutul, ci şi viitorul. Ne relatează atât evenimente petrecute deja, cât şi evenimente care urmează să aibă loc. Ne îndreaptă privirea către viitor, către sfârşitul timpului. Termenul teologic pentru evenimentele din ultimele zile, din timpul sfârşitului, este escatologie, provenit dintr-un cuvânt grecesc care înseamnă „ultim”. El se referă uneori şi la convingerile legate de moarte, judecată, rai şi iad. De asemenea, face trimitere la speranţa pe care o avem de a trăi într-o lume nouă.

Biblia ne vorbeşte mult despre timpul sfârşitului. Dacă n-am avea decât cartea lui Iov, care se încheie cu moartea protagonistului ei, am putea trage concluzia că punctul terminus al vieţii este moartea, că nu putem spera la nimic după aceea, fiindcă, pe baza cunoştinţelor şi experienţei noastre, nu ar exista nimic dincolo.

Biblia ne învaţă însă altceva. Ne învaţă că la sfârşitul timpului va fi instaurată Împărăţia lui Dumnezeu, care va dura veşnic şi va fi casa celor răscumpăraţi. Spre deosebire de împărăţiile lumii care apar şi dispar, ea nu va avea sfârşit.

Citeşte Daniel 2:44 şi 7:18. Ce promisiune găsim în aceste versete?

Daniel 2:44
Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic.

Daniel 7:18
Dar sfinţii Celui Preaînalt vor primi împărăţia şi vor stăpâni împărăţia în veci, din veşnicie în veşnicie.”

„Marele plan de mântuire are ca rezultat readucerea lumii în graţia lui Dumnezeu. Tot ce a fost pierdut prin păcat va fi restaurat. Nu numai omul, ci şi pământul va fi răscumpărat, pentru a fi locuinţa veşnică a celor ascultători. Timp de şase mii de ani, Satana s-a luptat să-şi menţină stăpânirea pe pământ. Acum, planul de la început al lui Dumnezeu privind crearea lui va fi împlinit.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, ed. 2015, p. 343

Cartea lui Iov se încheie cu moartea personajului principal. Dar vestea bună este că finalul cărţii lui Iov nu coincide cu finalul existenţei lui. Nici moartea mea şi a ta nu coincid cu finalul existenţei noastre!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO