Istoria vieţii lui Iov se încheie într-o notă pozitivă, spre deosebire de istoria altor personaje biblice şi a altor oameni în general. Cercetătorii Bibliei vorbesc în acest sens despre „restaurarea” lui Iov. Şi, într-adevăr, într-o anumită măsură, Iov a primit înapoi multe lucruri.

Dar, dacă acesta ar fi finalul existenţei lui, ar fi existenţa lui completă? Situaţia lui s-a îmbunătăţit mult, fără îndoială, dar până la urmă Iov tot a murit. Şi toţi copiii lui au murit. Şi toţi copii copiilor lui au murit şi tot aşa. Şi, în mod sigur, cu toţii au îndurat într-o măsură mai mare sau mai mică traumele şi suferinţele pe care le îndurăm şi noi, traume şi suferinţe care fac parte din realităţile vieţii în lumea aceasta căzută în păcat.

Apoi, din câte ştim, Iov n-a aflat niciodată de ce a trebuit să sufere atât de mult. Da, a primit în loc alţi copii, dar cât de mult la durut şi a plâns pentru cei pe care i-a pierdut? Ce răni a purtat în suflet pentru tot restul vieţii?

Biblia spune că Domnul „a adus pe Iov iarăşi la starea lui de la început” (Iov 42:10) şi aşa este, mai ales în raport cu partea anterioară a vieţii sale. Dar multe lucruri rămân neterminate, neclarificate şi neîmplinite, iar faptul acesta n-ar trebui să ne surprindă. În lumea aceasta, fie că avem un „final” bun, fie unul rău, unele lucruri rămân neterminate, neclarificate şi neîmplinite.

De aceea, finalul lui Iov ar putea fi privit ca un simbol, palid, e drept, al adevăratului final al suferinţei umane. El prefigurează speranţa şi făgăduinţa restaurării totale pe care le avem prin Evanghelia lui Isus Hristos.

Citeşte 1 Corinteni 4:5. Ce ne spune acest text despre realitatea că în viaţa aceasta unele lucruri rămân neclarificate, neîmplinite şi neterminate? Către ce speranţă ne îndreaptă atenţia?

1 Corinteni 4:5
De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare îşi va căpăta lauda de la Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO