„Isus le-a zis: «N-aţi citit niciodată în Scripturi că: «Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri»»?”

(Matei 21:42)

În Matei 20:27,28, Isus a spus: „Şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.” Iată-L pe Isus, Dumnezeul cel veşnic, Cel care a creat toate lucrurile, cum a trăit aici, pe pământ, o viaţă de serv, slujind nevoilor celor pierduţi, bolnavi, nevoiaşi, şi multora dintre cei care continuau să-L dispreţuiască şi să-L batjocorească. O asemenea renunţare la sine şi o asemenea abnegaţie sunt greu de înţeles!

Dar oricât de incredibilă este dispoziţia Sa de a sluji, minunea merge şi mai departe, deoarece El, Dumnezeul cel veşnic, stă acum în faţa scopului declarat al venirii Sale aici – acela de a-Şi da viaţa „ca răscumpărare pentru mulţi”. Acesta este punctul culminant, jertfa Fiului lui Dumnezeu, o taină la care „chiar îngerii doresc să privească” (1 Petru 1:12).

Studiul din această săptămână se ocupă de câteva evenimente majore din viaţa lui Iisus şi câteva învăţături importante ale Mântuitorului, atunci când a venit la Ierusalim, nu ca să fie încoronat ca rege pământesc, aşa cum doreau şi sperau mulţi, ci ca să Se facă „păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5:21).

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO