„Piatra lepădată de zidari”

Dacă ai mai avea de trăit doar câteva zile, ce ai face cu ele? Unul dintre lucrurile pe care le-a făcut Isus a fost acela de a spune pilde şi învăţături care să producă un impact profund asupra ascultătorilor Săi.

Citeşte Matei 21:33-46. Pe cine reprezintă fiecare dintre următoarele personaje:

Matei 21:33-46
33. Ascultaţi o altă pildă. Era un om, un gospodar care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea şi a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri şi a plecat în altă ţară.
34. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri, ca să ia partea lui de rod.
35. Vierii au pus mâna pe robii lui, şi pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre.
36. A mai trimis alţi robi, mai mulţi decât cei dintâi; şi vierii i-au primit la fel.
37. La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând: „Vor primi cu cinste pe fiul meu!”
38. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei: „Iată moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi să punem stăpânire pe moştenirea lui.”
39. Şi au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au omorât.
40. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora?”
41. Ei I-au răspuns: „Pe ticăloşii aceia ticălos îi va pierde, şi via o va da altor vieri, care-i vor da roadele la vremea lor.”
42. Isus le-a zis: „N-aţi citit niciodată în Scripturi că: „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri”?
43. De aceea, vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite.
44. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea; iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.”
45. După ce au auzit pildele Lui, preoţii cei mai de seamă şi fariseii au înţeles că Isus vorbeşte despre ei
46. şi căutau să-L prindă; dar se temeau de noroade, pentru că ele Îl socoteau drept proroc.

  1. Gospodarul
  2. Vierii
  3. Robii
  4. Fiul

Să remarcăm că Isus citează din Psalmii 118:22,23. Citând profeţia pietrei refuzate, Hristos Se referea la un episod din Istoria lui Israel. Incidentul era legat de construirea primului templu. Când a fost ridicat Templul lui Solomon, pietrele imense pentru ziduri şi pentru fundaţie au fost pregătite în întregime în carieră. După ce au fost aduse la locul construcţiei, nu a mai fost folosită nicio unealtă pentru a se lucra asupra lor şi nu s-a auzit niciun sunet de ciocan sau de daltă. Constructorii nu au avut altceva de făcut decât să le aşeze în poziţia potrivită. Pentru fundaţie, a fost pregătită o piatră de o mărime şi formă neobişnuite. Dar muncitorii nu au găsit niciun loc în care să fie potrivită şi nu au acceptat-o. Îi deranja faptul că le stătea în drum, nefolosită. A rămas multă vreme o piatră aruncată, respinsă.

„Dar, când au ajuns la zidirea colţului, meşterii au căutat o piatră destul de mare şi rezistentă şi de o formă potrivită, care să ocupe tocmai locul acela şi să suporte marea povară care urma să apese asupra ei. […] În cele din urmă, atenţia le-a fost atrasă de piatra lepădată atâta vreme. […] Piatra a fost acceptată, dusă la locul destinat şi s-a văzut că era potrivită exact pe locul acela.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, p. 510 (598)

Citeşte din nou Matei 21:44. Care sunt cele două moduri diferite de a interacţiona cu „piatra”? Ce înseamnă fiecare? Care este deosebirea esenţială dintre ele? Vezi şi Psalmii 51:7 şi Daniel 2:34.

Matei 21:44
Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea; iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.”

Psalmii 51:7
Curăţă-mă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai alb decât zăpada.

Daniel 2:34
Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier şi de lut ale chipului şi le-a făcut bucăţi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO