Parabola nunţii fiului de împărat

Vestea cea bună a Bibliei este că suntem creaţi de un Dumnezeu iubitor, care a pregătit pentru toţi o cale de a ieşi din mizeria păcatului şi a morţii, prin jertfa lui Isus pe cruce. Aceasta este tema care apare, într-un fel sau în altul, pe întreg parcursul Bibliei. O putem vedea şi aici, în următoarea parabolă spusă de Isus.

Citeşte Matei 22:1-15. Ce ne învaţă această parabolă cu privire la mântuirea prin credinţă?

Matei 22:1-15
1. Isus a luat cuvântul şi le-a vorbit iarăşi în pilde. Şi a zis:
2. „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său.
3. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă; dar ei n-au vrut să vină.
4. A trimis iarăşi alţi robi şi le-a zis: „Spuneţi celor poftiţi: „Iată că am gătit ospăţul meu; juncii şi vitele mele cele îngrăşate au fost tăiate; toate sunt gata, veniţi la nuntă.”
5. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat: unul la holda lui, şi altul la negustoria lui.
6. Ceilalţi au pus mâna pe robi, şi-au bătut joc de ei şi i-au omorât.
7. Când a auzit împăratul, s-a mâniat; a trimis oştile sale, a nimicit pe ucigaşii aceia şi le-a ars cetatea.
8. Atunci a zis robilor săi: „Nunta este gata; dar cei poftiţi n-au fost vrednici de ea.
9. Duceţi-vă, dar, la răspântiile drumurilor şi chemaţi la nuntă pe toţi aceia pe care-i veţi găsi.”
10. Robii au ieşit la răspântii, au strâns pe toţi pe care i-au găsit, şi buni şi răi, şi odaia ospăţului de nuntă s-a umplut de oaspeţi.
11. Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii; şi a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă.
12. „Prietene”, i-a zis el, „cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?” Omul acela a amuţit.
13. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: „Legaţi-i mâinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.
14. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.”
15. Atunci fariseii s-au dus şi s-au sfătuit cum să prindă pe Isus cu vorba.

Oricât de aspru ar putea să pară mesajul acestei parabole, este important să ne amintim că aici este vorba de viaţă şi de moarte, viaţa veşnică sau distrugerea veşnică pentru fiecare om. Ce altceva ar putea fi mai important?

Când privim jertfa Mântuitorului, când vedem cât L-a costat pe Dumnezeu să asigure mântuirea omenirii, ar trebui să putem înţelege adâncimea acestui subiect. Vorbim despre una dintre Persoanele Dumnezeirii veşnice care a luat asupra Sa toată mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului. Nu poate exista ceva mai serios şi mai important. Dacă aceasta este o temă pe care o vom studia de-a lungul veşniciei, nu este de mirare că acum ne este atât de greu să o înţelegem.

De aceea parabola este prezentată în cuvinte atât de categorice, care nu lasă loc pentru ambiguităţi. Dumnezeu a pregătit totul pentru ca oricine să poată lua parte la „ospăţul nunţii Mielului” (vezi Apocalipsa 19:7); prin har, a fost asigurat tot ce era necesar, dar nicio parabolă nu ar putea să arate cât a costat cu adevărat. Oricum, era destul de rău că toţi cei invitaţi iniţial la nuntă şi-au văzut mai departe de treburile lor „fără să le pese”, dar unii chiar i-au atacat pe cei trimişi să le adreseze onoranta invitaţie. De aceea nu trebuie să ne mire finalul atât de categoric.

Care este semnificaţia „hainei de nuntă” din această parabolă? Vezi şi Apocalipsa 19:8.

Apocalipsa 19:8
şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.)

Haina reprezintă caracterul lui Hristos, o neprihănire care se manifestă în viaţa şi în faptele celor sfinţi. Omul fără haină îi reprezintă pe creştinii cu numele, care pretind privilegiile harului şi ale mântuirii fără să fi lăsat ca Evanghelia să le transforme viaţa şi caracterul. Dumnezeu a pus la dispoziţie totul pentru cei care acceptă invitaţia.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO