Cum li Se prezintă Domnul Isus bisericilor din Smirna şi Pergam? De ce li se prezintă în acest fel? Apocalipsa 2:8 (vezi şi 1:18); 2:12 (vezi şi 1:16).

Apocalipsa 2:8
Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: „Iată ce zice Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Cel ce a murit şi a înviat:

Apocalipsa 1:18
Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.

Apocalipsa 2:12
Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: „Iată ce zice Cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri:

Apocalipsa 1:16
În mâna dreaptă ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri, şi faţa Lui era ca soarele când străluceşte în toată puterea lui.

Citeşte Apocalipsa 2:8-17. Ce li se spune credincioşilor din aceste bisericii?

Apocalipsa 2:8-17
8. Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: „Iată ce zice Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Cel ce a murit şi a înviat:
9. „Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat) şi batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei, şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei.
10. Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.”
11. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: „Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.”
12. Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: „Iată ce zice Cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri:
13. „Ştiu unde locuieşti: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii Numele Meu şi n-ai lepădat credinţa Mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana.
14. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balaam, care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor şi să se dedea la curvie.
15. Tot aşa, şi tu ai câţiva care, de asemenea, ţin învăţătura nicolaiţilor, pe care Eu o urăsc.
16. Pocăieşte-te, dar. Altfel, voi veni la tine curând şi Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele.”
17. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă şi-i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte.”

Şi credincioşii bisericii din Smirna erau activi, însă nu aveau multe rezultate cu care să se laude, probabil din cauza celor din mijlocul lor, care formau „o sinagogă a lui Satana” (vers. 9). La fel, membrii bisericii din Pergam se pare că îşi păstraseră credinţa, măcar că locuiau acolo unde se afla „scaunul de domnie al lui Satana” (vers. 13), înconjuraţi de idolatrie. Toate acestea ne dovedesc, o dată în plus, realitatea marii lupte.

Biserica din Smirna este atenţionată că a aşteaptă vremuri grele, închisoarea şi probabil chiar moartea (vers. 10). În Pergam, cineva a fost ucis deja pentru credinţa lui (vers. 13). Merită remarcat aici faptul că vremurile grele au o anumită limită de timp, pe care cel rău nu are voie să o încalce (vers. 10).

Dar Dumnezeu are ceva împotriva bisericii din Pergam (vers. 14-16): faptul că ea tolerează în mijlocul ei „nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balaam” şi care „ţin învăţătura nicolaiţilor” (vers. 14, 15).

„Nicolae şi Balaam par a fi termeni sinonimi; Nicolae este un cuvânt grecesc compus (nikaō şi laos) şi înseamnă «cel care cucereşte poporul». Balaam poate fi derivat din două cuvinte ebraice, am («popor») şi baal (din bela, «a distruge» sau «a inghiţi»), însemnând «distrugerea poporului».” – Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation, p. 111

Isus îi avertizează pe cei din Pergam că, dacă erezia lor va continua, El personal va veni la ei şi va lupta împotriva lor cu „sabia” gurii Sale (Apocalipsa 2:16).

Însă, pe lângă avertizări, Isus le dă încurajări ambelor biserici (vers. 11, 17).

Citeşte Apocalipsa 2:14,15 (vezi mai sus). Ce ne spun aceste versete despre concepţia că doctrina nu contează? De ce contează ea? Ce învăţături greşite tolerează biserica ta? De ce sunt tolerate acestea şi cei care le susţin? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO