Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.

(Apocalipsa 3:20)

Ioan a fost ultimul care a murit dintre cei doisprezece ucenici. El a scris Evanghelia şi epistolele care-i poartă numele, dar şi Apocalipsa, o carte cu o contribuţie însemnată la concepţia noastră despre marea luptă. În studiul acesta, ne vom concentra atenţia doar asupra scrisorilor către cele şapte biserici. Şi vom încerca să le privim prin ochii destinatarilor iniţiali, pentru a înţelege cât mai mult.

Mai întâi, remarcăm faptul că Isus personalizează mesajul pentru fiecare biserică, în funcţie de nevoile fiecăreia. Dar să nu uităm că fiecare mesaj se aplică bisericii din respectiva cetate antică, dar şi unei etape din istoria bisericii creştine.

Apoi, observăm că bisericile acestea sunt prezentate ca având probleme de identitate, cum avem şi noi astăzi. Merg membri ei drept înainte după Isus, împlinindu-şi misiunea în lume, sau oscilează, în public străduindu-se să pară creştini, dar în particular simţindu-se mai comod alături de puterile întunericului? Noi considerăm că facem parte din ultima biserică, istoric vorbind, şi vom vedea că, oricât de diferite sunt circumstanţele, şi noi trebuie să facem faţă multor probleme cu care s-au confruntat şi bisericile dinaintea noastră.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO