Isus Hristos i Se prezintă şi bisericii din Laodiceea cu o serie de titluri: „Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu” (Apocalipsa 3:14). Titlurile acestea indică aspectele-cheie ale divinităţii Sale. Numele „Cel ce este Amin” face trimitere la expresia „Dumnezeul adevărului” din Isaia 65:16, unde cuvântul „adevăr” redă cuvântul ebraic „amin” şi este asociat cu jurământul. Isus este Dumnezeul care-Şi respectă jurământul, Dumnezeul care Îşi tine promisiunile de a salva şi a restaura. Tot El este Martorul credincios care dă o mărturie adevărată despre Dumnezeu (Apocalipsa 1:5; 22:16; Ioan 1:8; 14:8-10). De asemenea, El este Creatorul (Coloseni 1:16,17).

Citeşte Apocalipsa 3:14-22. Ce îndemnuri îi dă Isus acestei biserici? Ce înseamnă ele pentru noi, astăzi?

Apocalipsa 3:14-22
14. Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu:
15. „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot!
16. Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.
17. Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol,
18. te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.
19. Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te!
20. Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.
21. Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.”
22. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.”

După ce arată cum este El, Isus arată cum este biserica din Laodiceea. Cu alte cuvinte, caracterul nostru poate fi stabilit cu adevărat numai în lumina caracterului lui Dumnezeu. Oamenii din această biserică se înşeală pe ei înşişi, au o părere bună despre starea lor, care este de fapt foarte rea (vers. 17). Isus îi sfătuieşte de aceea să folosească remediile necesare pentru a se vedea aşa cum sunt în realitate şi pentru a se schimba (vers. 18).

În caz contrar, îi aşteaptă judecata divină, care are loc în două etape: prima etapă – mustrare şi pedeapsă aplicate părinteşte (vers. 19); a doua etapă – „vărsarea” din gura Sa, ca pe o apă stătută (vers. 16), echivalentul alungării din prezenta lui Dumnezeu, al pierderii celei mai mari binecuvântări pe care o poate avea cineva. Isus doreşte să stea prieteneşte la masă cu ei (vers. 20) şi le promite că, dacă vor birui, le va da să stea cu El pe scaunul Său de domnie (vers. 21).

Este interesant de urmărit la cele şapte biserici fenomenul răcirii şi îndepărtării credincioşilor de Dumnezeu. Cum are loc acest fenomen? Deşi Domnul Isus a câştigat biruinţa la cruce şi doreşte ca toţi oamenii să beneficieze de ea, unii rămân lipiţi de rău şi de puterile întunericului. Identificăm aici o formă de manifestare a marii lupte. Ea va continua în acest mod pană la a doua venire a lui Isus.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO