Citeşte Apocalipsa 3:7. Cum Se prezintă Isus acestei biserici? Ce ne spun aceste titluri despre El?

Apocalipsa 3:7
Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: „Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide, şi nimeni nu va închide, Cel ce închide, şi nimeni nu va deschide:

Domnul Hristos laudă biserica din Filadelfia pentru că păzeşte Cuvântul Său şi pentru că nu tăgăduieşte Numele Său, cu toate că puterea ei este mică (Apocalipsa 3:8). El îi face o făgăduinţă interesantă: că îi va determina pe cei din sinagoga lui Satana să vină să se închine înaintea ei (vers. 9). Ideea aceasta este preluată din Isaia 60:14, unde asupritorii poporului lui Dumnezeu, care până atunci îi tratau cu dispreţ, se prosternează înaintea lui, în semn de supunere. Aşadar, cei din sinagoga lui Satana le-au făcut viaţa amară primilor creştini. După cum am văzut, primele biserici au avut probleme cu cei care susţineau erezii şi produceau tulburări. Dar se pare că Filadelfia a reuşit să scape de această sursă a răului.

Citeşte Apocalipsa 3:10. Ce calitate a bisericii din Filadelfia a apreciat Isus? Ce i-a promis El ca răsplată pentru această calitate şi ce lecţie putem desprinde de aici?

Apocalipsa 3:10
Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului.

Este clar că biserica din Filadelfia a trecut, la fel ca bisericile de dinaintea ei, prin vremuri tulburi, dar se pare că a avut o altă atitudine. Acestei biserici Isus nu-i reproşează nimic. El cunoaşte credinţa ei, dar şi faptul că are „puţină putere” (vers. 8).

Făgăduinţa pentru cei biruitori din această biserică este că Dumnezeu îi va face stâlpi în templul Său ca să rămână permanent acolo (vers. 12). Numele noi pe care le vor primi dovedesc că ei Îi aparţin lui Dumnezeu.

Cărui fapt s-a datorat atitudinea diferită a bisericii din Filadelfia, în comparaţie cu atitudinea bisericilor dinaintea ei? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO