„Martorul credincios spune despre acea biserică fără viaţă, rece şi lipsită de spiritul lui Hristos: «Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot (…)» (Apocalipsa 3:17). Aici este reprezentat un popor care se mândreşte cu faptul că are cunoştinţe şi avantaje spirituale. Dar cei din poporul acesta nu au răspuns la binecuvântările nemeritate pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra lor. Ei au fost răzvrătiţi şi plini de nerecunoştinţă, L-au uitat pe Dumnezeu, iar El a continuat să-i trateze aşa cum îşi tratează un tată iubitor şi iertător fiul nerecunoscător şi îndărătnic. Ei s-au împotrivit harului Său, au abuzat de privilegiile Sale, au desconsiderat ocaziile oferite de El. (…)

Mulţumim lui Dumnezeu că sunt suflete care îşi dau seama că au nevoie de ceva ce nu deţin – aurul credinţei şi al dragostei, haina albă a neprihănirii lui Hristos, alifia pentru ochi a discernământului spiritual. Dacă aveţi aceste daruri preţioase, templul sufletului omenesc nu va fi asemenea unui altar profanat” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, pp. 310-311

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO