Întrebări recapitulative

  1. De ce înțelepciunea, puterea și bogăția nu sunt de vreun folos în fața morții? De ce este important să-L cunoaștem pe Domnul înainte de a ajunge în această situație?
  2. Cum au ajuns israeliții să se închine la niște plăsmuiri ale minții umane decăzute? În ce lucruri am putea fi ispitiţi să ne încredem noi, cei de astăzi, mai mult decât în Dumnezeu?
  3. Ce mesaj de speranță i-a dat Dumnezeu poporului afundat în păcate? De ce îl chemă Dumnezeu pe poporul Său din fiecare epocă la pocăință?
  4. Ce acuzație au adus preoții și prorocii atunci când l-au amenințat cu moartea pe Ieremia și ce atitudine a avut el în fața acestei amenințări? Ce atitudine am avea noi, astăzi, dacă am fi amenințați cu moartea, așa ca el?
  5. Ce motiv profund au invocat căpeteniile, bătrânii și poporul atunci când i-au luat apărarea lui Ieremia? De ce unii oameni învață din istorie, iar alții nu? Ce speranță ne dă acest caz cu privire la oamenii de bine din lumea de astăzi?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO