Privind retrospectiv, ne este greu să credem cât de împietrit era poporul. După cum am văzut la secţiunea de ieri a studiului, mesajul lui Ieremia – deşi dur – era totuşi plin de speranţă. Dacă iudeii se pocăiau, Dumnezeu nu avea să mai aducă asupra lor pedepsele cumplite prevăzute în legământ. Totul ar fi fost bine dacă ei ar fi făcut ce ar fi trebuit să facă, dacă ar fi ascultat de Dumnezeu şi ar fi obţinut binecuvântarea adusă de ascultare. Dumnezeu i-ar fi iertat, i-ar fi vindecat, i-ar fi refăcut. Binecuvântarea Evangheliei, care urma să vină prin jertfa Domnului Isus, avea să fie îndestulătoare pentru iertarea tuturor păcatelor lor şi pentru refacerea celor pocăiți.

Ce veste de speranţă, de făgăduinţă, de mântuire!

Care a fost reacţia preoților și a prorocilor faţă de Ieremia şi faţă de mesajul său?

Ieremia 26:10,11
10. Când au auzit căpeteniile lui Iuda aceste lucruri, s-au suit din casa împăratului la Casa Domnului şi au şezut la intrarea porţii celei noi a Casei Domnului.
11. Atunci preoţii şi prorocii au vorbit astfel căpeteniilor şi întregului popor: „Omul acesta este vinovat de pedeapsa cu moartea; căci a prorocit împotriva cetăţii acesteia, cum aţi auzit voi înşivă cu urechile voastre!”

În Israel, numai o curte de judecată legitim convocată putea pronunţa o sentinţă la moarte şi numai dacă majoritatea judecătorilor votau favorabil. Preoţii şi profeţii l-au adus pe Ieremia la judecată, cerând să fie pedepsit cu moartea. Cei care îi doreau moartea au încercat să-l înfăţişeze ca pe un infractor politic şi trădător.

Cum a răspuns Ieremia?

Ieremia 26:13-15
13. Acum îndreptaţi-vă căile şi faptele, ascultaţi glasul Domnului Dumnezeului vostru, şi Domnul Se va căi de răul pe care l-a rostit împotriva voastră!
14. Cât despre mine, iată-mă în mâinile voastre; faceţi-mi ce vi se va părea că este bine şi drept!
15. Numai să ştiţi că, dacă mă veţi omorî, vă veţi face vinovaţi de sânge nevinovat, voi, cetatea aceasta şi locuitorii ei; căci Domnul m-a trimis în adevăr la voi să rostesc în auzul vostru toate aceste cuvinte!”

Ieremia nu a dat înapoi nicidecum. Cu toate că era ameninţat cu moartea şi avea, fără îndoială, o oarecare teamă, el nu a îndulcit cuvintele pe care i le încredinţase Domnul, ci le-a spus pe toate aşa cum i s-a cerut de la bun început (Ieremia 26:2 -Aşa vorbeşte Domnul: „Stai în curtea Casei Domnului şi spune acelora care vin din toate cetăţile lui Iuda să se închine în Casa Domnului toate cuvintele pe care-ţi poruncesc să li le spui; nu lăsa niciun cuvânt din ele.). Dacă altădată s-a plâns, a murmurat şi şi-a blestemat ziua naşterii, acum îşi împlineşte chemarea cu credincioşie şi convingere, ca un adevărat om al lui Dumnezeu.

Ce ai face dacă ai fi amenințat cu moartea, din cauza credinței tale? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO