Citeşte Ieremia 26:1-6. Ce mesaj de speranţă îi trimite Domnul poporului Său?

Ieremia 26:1-6
1. La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, a fost rostit următorul cuvânt din partea Domnului:
2. Aşa vorbeşte Domnul: „Stai în curtea Casei Domnului şi spune acelora care vin din toate cetăţile lui Iuda să se închine în Casa Domnului toate cuvintele pe care-ţi poruncesc să li le spui; nu lăsa niciun cuvânt din ele.
3. Poate că vor asculta şi se vor întoarce fiecare de la calea lui cea rea; atunci Mă voi căi de răul pe care Mă gândisem să li-l fac din pricina răutăţii faptelor lor.
4. Să le spui: „Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă nu Mă ascultaţi când vă poruncesc să urmaţi Legea Mea pe care v-am pus-o înainte,
5. dacă nu ascultaţi cuvintele robilor Mei proroci, pe care vi-i trimit, pe care vi i-am trimis dis-de-dimineaţă, şi pe care nu i-aţi ascultat,
6. atunci voi face Casei acesteia ca lui Silo şi voi face din cetatea aceasta o pricină de blestem pentru toate neamurile pământului.”

Mesajul transmis de Ieremia aici coincide cu mesajul întregii Biblii, atât al Vechiului, cât şi al Noului Testament. Este un apel la pocăinţă, la renunțarea la păcat şi la acceptarea mântuirii oferite de Dumnezeu tuturor.

Care este mesajul următoarelor texte?

2 Cronici 6:37-39
37. dacă îşi vor veni în fire în ţara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la Tine şi Îţi vor face cereri în ţara robiei lor şi vor zice: „Am păcătuit, am săvârşit fărădelegi, am făcut rău!”,
38. dacă se vor întoarce la Tine din toată inima lor şi din tot sufletul lor, în ţara robiei lor, unde au fost duşi robi, dacă-Ţi vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre ţara lor, pe care ai dat-o părinţilor lor, spre cetatea pe care ai ales-o şi spre Casa pe care am zidit-o Numelui Tău –
39. ascultă din ceruri, din locul locuinţei Tale, rugăciunile şi cererile lor şi fă-le dreptate: iartă poporului Tău păcatele făcute împotriva Ta!

Ezechiel 14:6
De aceea, spune casei lui Israel: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Întoarceţi-vă şi abateţi-vă de la idolii voştri, întoarceţi-vă privirile de la toate urâciunile voastre!

Matei 3:2
El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”

Luca 24:47
Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.

Faptele 17:30
Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască;

„Locuitorii din Iuda erau cu toţii nedemni, dar Domnul nu a vrut să-i abandoneze. Prin ei, Numele Său avea să fie înălţat printre păgâni. Mulţi care erau complet nefamiliarizaţi cu însuşirile Sale aveau să vadă de atunci înainte slava caracterului Său divin. Tocmai în vederea lămuririi planurilor Sale de îndurare a continuat să-i trimită pe slujitorii Săi, profeţii, cu apelul: «Întoarceţi-vă fiecare de la calea voastră cea rea» (Ieremia 25:5). «Din pricina Numelui Meu”, a declarat El prin Isaia, „sunt îndelung răbdător, pentru slava Mea Mă opresc faţă de tine ca să nu te nimicesc… Din dragoste pentru Mine, din dragoste pentru Mine vreau să lucrez! Căci cum ar putea fi hulit Numele Meu? Nu voi da altuia slava Mea» (Isaia 48:9,11).” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 319

Apelul lui Dumnezeu este acelaşi și pentru noi: toţi suntem păcătoşi, am greşit şi merităm să fim pedepsiţi, dar Dumnezeu ne-a pregătit o cale prin care să fim mântuiţi, şi anume jertfa lui Hristos. Avem nevoie să ne recunoaştem păcatul, avem nevoie să invocăm prin credinţă neprihănirea Domnului Isus, care ne este oferită fără plată în pofida nevredniciei noastre, şi avem nevoie să ne pocăim de păcate. Iar pocăinţa aceasta, include înlăturarea păcatului din viaţa noastră prin harul lui Dumnezeu.

Indiferent ce am făcut, dacă regretăm că am păcătuit, putem primi iertare. Aceasta este marea veste bună. De care păcate ai nevoie să te pocăieşti chiar acum? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO