Aşa vorbeşte Domnul: „Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.

(Ieremia 9:23,24)

Durerile şi încercările slujitorului lui Dumnezeu nu au ajuns la capăt. Practic o mare parte a cărţii lui Ieremia se ocupă de luptele profetului în efortul său de a convinge poporul să asculte de cuvintele pe care Domnul căuta să i le transmită în dragostea şi preocuparea Sa.

Imaginează-ţi ce s-ar fi întâmplat dacă poporul ar fi ascultat şi dacă ar fi acceptat avertizarea dată de Ieremia! Dacă ar fi luat aminte – dacă poporul, împăraţii şi conducătorii s-ar fi smerit înaintea lui Dumnezeu – criza teribilă ar fi fost evitată! Aveau acum şansa de a se pocăi. Deşi făcuseră atât de multe rele, deşi greşiseră atât de mult, uşa răscumpărării şi a mântuirii nu se închisese. Era deschisă. Din păcate însă, ei au refuzat această şansă.

Cât de uşor ne este nouă, astăzi, să privim cu dezaprobare împietrirea inimilor lor. „Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor” (1 Corinteni 10:11). Avem aceste pilde în faţa noastră. Ce vom învăţa din ele?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO