„Evanghelia aceasta a împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.”

(Matei 24:14)

Domnul lucrează prin oameni pentru a duce Evanghelia la alţi oameni. Totuşi, de-a lungul secolelor, milioane de oameni au murit fără să afle despre planul de mântuire. Realitatea este că majoritatea celor care au locuit la un moment dat pe pământ nu au auzit despre istoria mântuirii şi nici nu au aflat despre vestea bună a harului lui Dumnezeu, aşa cum a fost el descoperit prin Isus Hristos. Aceasta ne conduce la două întrebări persistente. În primul rând, în ziua judecăţii, ce va face Dumnezeu cu aceste miliarde de oameni care nu L-au cunoscut? În al doilea rând, poate fi mântuit un om care nu a cunoscut planul de mântuire, aşa cum este el în Isus?

Unii ar răspunde că mântuirea există numai într-o singură denominaţiune creştină; alţii cred, din contră, că toate religiile conduc la Dumnezeu şi la viaţa veşnică.

Când încercăm să răspundem la aceste întrebări, să păstrăm în minte adevărul esenţial că Isus ne-a descoperit caracterul lui Dumnezeu, că El ne iubeşte pe toţi şi doreşte să fie mântuiţi cât mai mulţi posibil. El este un Dumnezeu al dreptăţii şi, la sfârşit, toţi locuitorii universului vor face următoare declaraţie: „Drepte şi adevărate sunt căile Tale, împărate al neamurilor!” (Apocalipsa 15:3)

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO