Unii susţin că, la sfârşit, Dumnezeu îi va mântui pe toţi oamenii, indiferent de convingerile lor şi de modul cum au trăit.

Aceasta se numeşte universalism – convingerea că toţi oamenii sunt atât de strâns legaţi de Dumnezeu, încât vor fi mântuiţi chiar dacă nu au auzit niciodată de Evanghelie sau dacă nu au crezut niciodată în ea. Nu spune oare Ioan 3:16: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea”? Şi atunci, argumentează ei, dacă El îi iubeşte pe toţi oamenii, cum poate lăsa pe cineva să piară, să sufere chinul veşnic în iad? Cum ar putea Dumnezeu să îngăduie să ardă în focul veşnic cineva pe care-L iubeşte? Iată cum o doctrină falsă (chinul veşnic) duce la o altă doctrină falsă (universalismul).

Înrudit cu universalismul este pluralismul, convingerea că toate religiile sunt la fel de valide şi că toate duc la Dumnezeu şi la mântuire. Potrivit acestei teologii, nicio religie nu este în ea însăşi mai bună sau superioară alteia.

Pentru pluralişti, numeroasele ritualuri şi credinţe religioase, simboluri şi metafore din religiile lumii nu sunt decât diferenţe de suprafaţă, sub care se află un conţinut similar. Ei subliniază, de exemplu, că majoritatea religiilor pun accent pe dragostea lui Dumnezeu şi pe dragostea faţă de semeni, pe regula de aur şi pe speranţa în viaţa viitoare fericită. în concepţia lor, toate confesiunile susţin în esenţă unul şi acelaşi lucru şi, de aceea, sunt căi valide spre Dumnezeu, iar încercarea de a-i presa pe membrii religiilor necreştine cu convingerile creştine este o atitudine şovinistă şi arogantă.

Ce are Biblia de spus despre universalism şi pluralism?

Daniel 12:2
Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică, şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică.

Matei 7:13,14
13. Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea.
14. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.

Ioan 3:18
Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.

Ioan 14:6
Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.

2 Tesaloniceni 2:10
şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.

Apocalipsa 20:14
Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.

Apocalipsa 21:8
Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”

Fără îndoială, universalismul şi pluralismul contrazic Scriptura, care învaţă că nu toţi oamenii vor fi mântuiţi, că nu toate religiile duc la mântuire.

Ce răspuns îi poţi da cuiva care declară că pretenţia religiei creştine de a fi singura cale spre mântuire (vezi Ioan 14:6) este arogantă şi exclusivistă? Pregăteşte-te să prezinţi acest răspuns în Sabat, în cadrul grupei. Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO