Deşi este clar că Hristos este singura cale spre mântuire, unii oameni cred că nu este necesară o cunoaştere amănunţită a Lui pentru a fi mântuit. Alţii cred că oamenii care nu îl cunosc pe Hristos şi care nu au venit niciodată în contact cu Evanghelia, dar care, sub influenţa Duhului Sfânt, simt nevoia de eliberare şi acţionează datorită acestei nevoi, vor fi mântuiţi. Citatul din Ellen G. White de la finalul secţiunii de ieri ne transmite această idee.

Ce lămuriri ne aduc următoarele texte în această privinţă?

Psalmii 87:4-6
4. Eu pomenesc Egiptul şi Babilonul printre cei ce Mă cunosc; iată, ţara filistenilor, Tirul cu Etiopia: „În Sion s-au născut.” –
5. Iar despre Sion este zis: „Toţi s-au născut în el”, şi Cel Preaînalt îl întăreşte.
6. Domnul numără popoarele, scriindu-le: „Acolo s-au născut.” – (Oprire)

Ioan 10:16
Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor.

Faptele 14:17
măcar că, drept vorbind, nu S-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer şi timpuri roditoare, v-a dat hrană din belşug şi v-a umplut inimile de bucurie.”

Faptele 17:26-28
26. El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor,
27. ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi.
28. Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: „Suntem din neamul Lui…”

Romani 2:12-16
12. Toţi cei ce au păcătuit fără Lege vor pieri fără Lege; şi toţi cei ce au păcătuit având Lege vor fi judecaţi după Lege.
13. Pentru că nu cei ce aud Legea sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiţi neprihăniţi.
14. Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege;
15. şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele.
16. Şi faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.

Ce adevăr subliniază apostolul Pavel în textul din Romani 2:6,7?

Romani 2:6,7
6. care va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
7. Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea;

Pavel pare a afirma aici că există unii oameni din afara creştinismului care primesc viaţa veşnică pe baza principiului „ascultarea înseamnă viaţă”. Ascultarea de legea conştiinţei, în măsura în care ea este în armonie cu Legea lui Dumnezeu şi cu cunoaşterea diferenţei fundamentale dintre bine şi rău, va conta în ziua judecăţii pentru aceia care nu au auzit niciodată despre planul de mântuire. Aceşti oameni sunt receptivi la lucrarea Duhului Sfânt în inimile lor.

De ce este greşit să ne exprimăm cu privire la cine va fi sau cine nu va fi mântuit? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO