Despre ce principiu important vorbeşte Pavel în 1 Corinteni 9:22,23 şi cum îl putem aplica şi noi în viaţa noastră?

1 Corinteni 9:22,23
22. Am fost slab cu cei slabi, ca să câştig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca, oricum, să mântuiesc pe unii din ei.
23. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am şi eu parte de ea.

Domnul a ales, în înţelepciunea Sa, să lucreze prin oameni pentru a-i da lumii vestea iertării şi mântuirii. El a ales bărbaţi şi femei, aşa slabi cum sunt, să lucreze împreună cu Duhul Sfânt şi cu îngerii. Israeliţii ar fi trebuit să fie „lumina” Sa neîntreruptă în timpurile Vechiului Testament, dar prea adesea ei au ascuns lumina „sub obroc”. De prea multe ori au păstrat pentru ei binecuvântările primite, în loc să se amestece printre oameni şi să le ofere şi lor din ele, s-au izolat de popoare, ca nu cumva să se „contamineze”.

Planul lui Dumnezeu pentru misiunea mondială s-a bazat pe „metoda sării”: i-a trimis pe credincioşii Săi în lume ca să facă ucenici din toate naţiunile (Matei 28:19; Marcu 16:15,20; Faptele 1:8). Istoria misiunii creştine este presărată cu experienţele de sacrificiu de sine ale misionarilor care au fost „sarea pământului”, ducând Evanghelia la oameni, comunităţi şi, uneori, la popoare întregi.

Matei 28:19
Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Marcu 16:15,20
15. Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.
20. Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau. Amin.)

Faptele 1:8
Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

Cu toate acestea, la fel ca la israeliţii de odinioară, prea adesea succesele misionare au fost umbrite de slăbiciunile misionarilor înşişi şi ale organizaţiilor lor. Printre aceste slăbiciuni omeneşti se numără şi:

  1. slaba planificare a activităţii, înţelegerea inadecvată a misiunii;
  2. concentrarea efortului misionar pe un singur domeniu precum educaţia, asistenţa medicală sau ajutorarea şi refacerea în caz de calamităţi, punând în umbră predicarea Evangheliei;
  3. insuficienţa finanţării şi a personalului trimis de organizaţia răspunzătoare;
  4. misionarii nepotriviţi cu chemarea şi
  5. popoare care interzic predicarea Evangheliei.

Pe ce ne putem baza credinţa în succesul deplin al Evangheliei?

Isaia 55:11
tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.

Evident, nu a spus nimeni că va fi uşor. Suntem implicaţi într-o mare luptă, iar duşmanul caută pe orice cale să pună piedici eforturilor misionare atât în imediata noastră vecinătate, cât şi în colţurile cele mai îndepărtate ale lumii. Noi însă nu trebuie să ne descurajăm, întrucât făgăduinţele lui Dumnezeu ne dau certitudinea că El îşi va împlini planurile pe pământ.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO