În Noul Testament sunt folosite două substantive împreună cu adjectivul „tot” pentru a exprima extinderea mondială a misiunii creştine: kosmos (Matei 26:13; Marcu 14:9; 16:15) şi oikoumene (Matei 24:14). În vreme ce kosmos, termenul general, înseamnă „planeta” termenul mai specific, oikoumene, se referă la oameni, locuitorii planetei.

Matei 26:13
Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune şi ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”

Marcu 14:9
Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi şi ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”

Marcu 16:15
Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.

Matei 24:14
Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.

Cât de întinsă era „toată lumea” pentru primii creştini? La câţiva ani după răstignire, Evanghelia ajunsese până în Sciţia, în nord, Etiopia, în sud, India, în est şi Spania, în vest.

În Faptele 2:5-11 citim că, în Ziua Cincizecimii, „ziua de naştere” a bisericii creştine, vestea bună le-a fost dată celor ce veniseră la Ierusalim şi urmează o listă de naţiuni, locuri geografice şi grupuri etnice, încă din prima ei zi de viaţă, biserica creştină a fost conştientă de întinderea mondială a misiunii sale. Dacă cei de atunci au avut această înţelegere, cu cât mai mult ar trebui să o avem noi, astăzi!

Faptele 2:5-11
5. Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer.
6. Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui.
7. Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către alţii: „Toţi aceştia care vorbesc nu sunt galileeni?
8. Cum, dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut?
9. Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia,
10. Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi,
11. cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!”

Întrebări recapitulative

  1. De ce orice om poate fi salvat de la pieire doar prin Isus Hristos?
  2. Cum îţi explici faptul că este posibil să fie salvaţi oameni care nu au auzit niciodată de Isus Hristos? Ce argumente poţi aduce?
  3. Este cunoaşterea aprofundată a lui Hristos necesară pentru mântuire sau nu? Argumentează-ţi răspunsul!
  4. De ce este greşit să ne exprimăm cu privire la cine va fi sau cine nu va fi mântuit?
  5. În ce constă conceptul de universalism, din perspectiva mântuirii? Dar pluralismul? Cum apar aceste concepte în lumina Scripturii?
  6. Ce răspuns îi poţi da cuiva care declară că pretenţia religiei creştine de a fi singura cale spre mântuire este arogantă şi exclusivistă?
  7. Ce avertizare solemnă se găseşte în Sfânta Scriptură pentru cei care resping Evanghelia (indiferent în ce fel)?
  8. Care este metoda misionară prin care Dumnezeu a plănuit ca Evanghelia să fie dusă întregii lumi?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO