Activitatea de scriitor şi predicator a apostolului Pavel a ajutat la transformarea unei grupări religioase iudaice dintr-un colţ obscur al Imperiului Roman într-o religie mondială. Ideile prezentate în cele treisprezece epistole ale sale au exercitat, probabil, o mai mare influenţă decât oricare alt text antic grec de dimensiuni similare.

Întrebări recapitulative

  1. Cum se raportau iudeii şi grecii la mesajul creştin şi cum i-a abordat apostolul Pavel, pentru a-i ajuta să înţeleagă Evanghelia? Ce învăţăm de aici în privinţa lucrării noastre din prezent?
  2. Ce metafore a folosit apostolul Pavel pentru a ilustra viaţa de creştin? Cu ce poate fi comparată astăzi viaţa de creştin?
  3. Cum a utilizat apostolul Pavel termenul „lege” în scrierile sale şi care a fost atitudinea lui faţă de Legea morală [Cele Zece Porunci)? Care este motivul pentru care este necesară, în prezent, o distincţie între diversele legi care apar în Vechiul Testament şi Legea morală?
  4. Conform studiului, care a fost esenţa mesajului lui Pavel? De ce este necesar ca esenţa mesajului nostru, astăzi, să rămână aceeaşi?
  5. La ce metodă de argumentare a recurs apostolul Pavel pentru a sublinia necesitatea credinţei în învierea morţilor?
  6. Care este starea spirituală a majorităţii oamenilor din societatea în care trăieşti? Care sunt convingerile lor cele mai larg răspândite? Care ar fi cea mai bună metodă de lucru cu ei?
  7. Meditaţi mai mult asupra rolului minunilor în viaţa de credinţă, precum şi asupra rolului logicii şi raţiunii. Povestiţi grupei ce rol au avut minunile, logica şi raţiunea în viaţa dumneavoastră.
  8. De care erori şi amăgiri ne fereşte credinţa în învierea morţilor?
  9. Cum s-au manifestat limitele umane ale apostolilor Pavel şi Barnaba în timpul colaborării lor? De ce credeţi că Dumnezeu, prin inspiraţie, ne-a lăsat şi astfel de mărturii despre aceşti mari oameni ai credinţei?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO