Dumnezeu a creat bărbat și femeie

Una dintre întrebările stăruitoare pe care şi le-au pus oamenii este: „De unde venim?”. În primele două capitole ale Bibliei (dar şi în continuare) găsim răspunsul la această importantă întrebare. Numai dacă ştim de unde venim, avem şanse să găsim răspunsuri şi la întrebări precum: „Cine suntem?”, „De ce existăm?”, „Cum trebuie să trăim?” şi „Încotro ne îndreptăm?”

Citeşte Geneza 1 şi 2, insistând asupra pasajului din 1:26-28. Ce mari diferenţe există între crearea omului şi crearea tuturor celorlalte vieţuitoare şi lucruri menţionate în textul biblic? De ce oamenii ies în evi­denţă faţă de restul creaţiei?

Geneza 1:26-28
26. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”
27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.
28. Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”

  • Bărbatul şi femeia au fost creaţi după toate celelalte lucruri şi fi­inţe. Ei au avut la dispoziţie tot ce crease Dumnezeu pe pământ – toate le-au fost încredinţate pentru a le studia şi îngriji.
  • Dumnezeu a creat bărbatul şi femeia altfel decât a creat celelalte fiinţe. Până la acel moment, Domnul a poruncit: „Să fie…” (lumină, cer, apă, peşti şi păsări, animale etc.). Acum porunca se transformă în con­sfătuire: „Să facem om…” Cele trei Persoane ale Dumnezeirii – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt – S-au consfătuit cu privire la crearea omului. Deşi aceste două capitole se ocupă de crearea pământului şi a fiinţelor de pe el, nu este nicio îndoială că accentul cade pe crearea omului.
  • Bărbatul şi femeia au fost creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, fapt care nu este menţionat în cazul celorlalte lucruri şi fiinţe create până atunci. Deşi textul nu precizează ce înseamnă a fi creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, totuşi poate însemna faptul că oa­menii reflectau într-un anumit fel caracterul Creatorului lor. Oamenii sunt înzestraţi cu o capacitate morală neîntâlnită la alte vieţuitoare (fluturii sunt frumoşi, fără îndoială, dar nu se frământă cu întrebări referitoare la ce e bine şi ce e rău) şi, de aceea, a fi creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu înseamnă a reflecta, într-o anumită măsură, caracterul Său moral.
  • Bărbatul şi femeia trebuiau să aibă stăpânire peste tot ce era pe pământ, să Îl reprezinte pe Dumnezeu pe pământ, să conducă. Aceasta presupune responsabilitate.
Oamenii sunt menţionaţi prima dată in Biblie inprimul capitol, dar nu în mod izolat. Noi existăm numai în relaţie cu Dumnezeu. Aşadar, care este locul lui Dumnezeu în viaţa noastră? Cum ar fi viaţa noastră fără El?

Faptele 17:28
28. Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: „Suntem din neamul Lui…”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO