lnițiativa misionară a lui Dumnezeu

 „Eu, Eu sunt Domnul, şi afară de Mine nu este niciun Mântuitor! Eu am vestit, am mântuit, am prorocit, nu sunt străin între voi; voi Îmi sunteţi martori, zice Domnul, că Eu sunt Dumnezeu.”

(Isaia 43:11,12)

Lumea noastră este un dezastru şi principalul motiv suntem noi, oamenii, fiinţe păcătoase, căzute, a căror natură este rea în esenţă. Ne place să credem că am progresat, că ne-am perfecţionat, însă istoria se­colului trecut nu este prea încurajatoare. Şi iată-ne, după nici un sfert din acest secol, lucrurile nu arată mai promiţător. Dacă trecutul este un indicator al viitorului, atunci nu ne putem aştepta decât la „sânge, trudă, lacrimi şi sudoare”, cum spunea Winston Churchill.

Dar nu este totul pierdut. Isus Hristos a murit pentru păcatele noas­tre, iar prin moartea Sa avem făgăduinţa mântuirii, a restaurării, a în­noirii tuturor lucrurilor. „Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră şi marea nu mai era” (Apocalipsa 21:1). Nu am fost abandonaţi, nu am fost lăsaţi să ne apă­răm singuri în spaţiul infinit al unui cosmos rece şi aparent insensibil. Nici nu am putea, fiindcă forţele la care suntem expuşi sunt mult mai puternice decât noi. Iată de ce, înainte de a fi lumea noastră, Dumnezeu a conceput planul de mântuire şi a făcut pentru noi ce nu am fi putut face niciodată singuri.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO