În relatarea despre crearea lumii este inclusă avertizarea dată de Dumnezeu omului de a nu mânca din „pomul cunoştinţei binelui şi răului” (Geneza 2:9).

Astfel, componenta morală a fiinţei umane poate fi observată încă de la începutul existenţei ei, fapt nemaiîntâlnit la celelalte făpturi. Capacitatea de a judeca moral este un mod prin care oamenii reflectă chipul lui Dumnezeu şi asemănarea cu El.

Ce ne spune Geneza 2:15-17 despre realitatea voinţei libere a omului?

Geneza 2:15-17
15. Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească.
16. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină;
17. dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.”

Dumnezeu ar fi putut crea oameni care să împlinească în mod auto­mat voinţa Sa, la fel ca lumina, Soarele, Luna şi stelele. Toate acestea Îl ascultă fără posibilitatea de a alege altceva. Ele împlinesc voinţa Sa în mod automat prin legile naturale care le ghidează acţiunile.

Crearea bărbatului şi a femeii a fost însă specială. Dumnezeu i-a cre­at pentru Sine, dar a vrut ca oamenii să facă ei înşişi alegeri, să aleagă să I se închine de bunăvoie, nesiliţi. Dacă nu i-ar fi înzestrat cu această capacitate, ei nu ar fi fost în stare să-L iubească, deoarece adevărata dragoste trebuie oferită de bunăvoie.

Datorită originii ei divine, voinţa umană liberă este protejată şi respectată de Dumnezeu. Creatorul nu Se amestecă în deciziile profun­de şi persistente ale oamenilor. Deciziile greşite au consecinţe, uneori extrem de rele, însă nu stă în caracterul Domnului nostru suveran să impună conformarea sau ascultarea.

Principiul voinţei umane libere are implicaţii în trei domenii majore:
În religie: Un Dumnezeu omnipotent nu controlează unilateral vo­inţa şi deciziile individului.
În etică: Indivizii sunt responsabili moral pentru faptele lor.
În ştiinţă: Acţiunile trupului şi ale creierului nu sunt în întregime determinate de legea cauzei şi efectului. Legile fizice sunt implicate în acţiunile noastre, însă voinţa liberă înseamnă că avem de ales în ce priveşte acţiunile noastre, în special în cele de ordin moral.

Ce decizii morale libere trebuie să iei în următoarele ore, zile, săptămâni? Cum te poţi asigura că foloseşti corect acest dar sfânt? Gân­deşte-te bine la consecinţele pe care le va avea folosirea lui incorectă! Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO