Misiunea este o acţiune a Dumnezeirii. Ea este asociată în primul rând cu Isus Hristos, a cărui întrupare este temelia credinţei şi a misiunii creştine. Prin viaţa şi moartea Sa, Isus a deschis şi a netezit calea pentru mântuirea întregii omeniri. Noi, ca urmaşi şi misionari ai Săi, trebuie să le spunem oamenilor vestea bună despre ce a făcut Isus pentru ei.

„Biserica lui Hristos de pe pământ a fost organizată în scop misionar, iar Domnul doreşte să vadă toată biserica concepând metode şi mijloace prin care oamenii mari şi mici, bogaţi şi săraci să poată auzi mesajul adevărului. Nu toţi sunt chemaţi să lucreze personal în câmpurile străine, dar toţi pot face ceva, prin rugăciunile şi darurile lor, pentru a contribui la lucrarea misionară.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 6, p. 29

Întrebări recapitulative

  1. De ce este important pentru noi să ne cunoaştem originile („De unde venim?”)?
  2. În ce aspecte se diferenţiază crearea oamenilor de crearea celorlalte fiinţe?
  3. De ce i-a înzestrat Dumnezeu pe oameni cu voinţă liberă?
    Ce implicaţii are principiul voinţei umane libere în domenii ca: religia, etica şi ştiinţa?
  4. De ce gestul oamenilor de a mânca din fructul interzis a fost considerat păcat?
  5. Care a fost cea mai semnificativă „activitate misionară” a lui Dumnezeu?
  6. Ce schimb „nedrept” a făcut Dumnezeu ca să ne salveze?
    Care este semnificaţia misionară a metaforelor „sarea pământului” şi „lumina lumii” folosite de Isus?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO