[duminică, 2 ianuarie] Isus este Împăratul nostru

 

 

Punctul cel mai însemnat al cărții Evrei este că Isus este Conducătorul care S-a așezat la dreapta Tatălui (Evrei 8:1). În calitate de Dumnezeu, Isus a fost dintotdeauna conducătorul universului. Dar când Adam și Eva au păcătuit, Satana a devenit stăpânitorul acestei lumi (Ioan 12:31; 14:30; 16:11). Totuși, Isus a venit și l-a învins la cruce, recuperând dreptul de a-i conduce pe cei care Îl acceptă ca Mântuitor personal (Coloseni 2:13-15).

 

Primele două capitole ale cărții Evrei se concentrează în special pe inaugurarea domniei lui Isus ca Împărat.

 

1. Citește Evrei 1:5-14. Ce se întâmplă aici?

 

Evrei 1:5-14

„5 Căci căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut?” şi iarăşi: „Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu?” 6 Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel întâi născut, zice: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!” 7 Şi despre îngeri zice: „Din vânturi face îngeri ai Lui, şi dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”, 8 pe când Fiului I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate. 9 Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi.” 10 Şi iarăşi: „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. 11 Ele vor pieri, dar Tu rămâi; toate se vor învechi ca o haină; 12 le vei face sul ca pe o manta şi vor fi schimbate, dar Tu eşti acelaşi şi anii Tăi nu se vor sfârşi.” 13 Şi căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Şezi la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale”? 14 Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?”

 

Versetele acestea sunt structurate în trei secțiuni. Fiecare secțiune introduce un aspect al ceremoniei de întronare a Fiului. Mai întâi, Dumnezeu Îi conferă lui Isus demnitatea de Fiu împărătesc (Evrei 1:5). În al doilea rând, El Îl introduce pe Fiul înaintea curții cerești, care se închină înaintea Lui (Evrei 1:6,8), în timp ce Îi proclamă calitatea veșnică de Creator și Domn (Evrei 1:8-12). În al treilea rând, Dumnezeu Îl întronează pe Fiul – actul efectiv prin care Tatăl Îi conferă Fiului puterea asupra pământului (Evrei 1:13,14).

 

Una dintre cele mai importante învățături ale Noului Testament este că în Isus Dumnezeu Și-a împlinit făgăduințele făcute lui David (vezi 2 Samuel 7:8-16 și Luca 1:30-33). Isus S-a născut din linia genealogică a lui David în cetatea lui David (Matei 1:1-16; Luca 2:10,11). În timpul lucrării Sale, oamenii L-au numit adesea „Fiul lui David”. El a fost executat sub acuzația că a pretins a fi „Împăratul iudeilor” (Matei 27:37). Petru și Pavel au predicat că Isus înviase din morți ca împlinire a făgăduințelor făcute lui David (Faptele 2:22-36; 13:22-37). Și Ioan L-a identificat pe Isus ca fiind „Leul din seminția lui Iuda” (Apocalipsa 5:5).

 

Desigur, cartea Evrei este în deplină concordanță cu această învățătură  noutestamentară. Dumnezeu Și-a împlinit promisiunile față de David în Isus: Dumnezeu I-a dat un „Nume” mare (Evrei 1:4), L-a numit Fiu al Său (Evrei 1:5), L-a declarat Creator și Domn pentru totdeauna (Evrei 1:8-12) și L-a așezat la „dreapta” Lui (Evrei 1:13,14). În plus, potrivit cu Evrei 4, Isus conduce poporul în odihna lui Dumnezeu, iar în Evrei 3:3,4 ni se reamintește că El este Ziditorul casei lui Dumnezeu. Astfel, Isus este Conducătorul legitim al acestui pământ, implicat într-un război cu Satana, uzurpatorul, pentru loialitatea noastră.

 

Cum putem găsi mângâiere, mai ales în încercări, știind că Isus este Conducătorul universului?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO