[Vineri, 31 decembrie] Un gând de încheiere

 

 

David A. de Silva explică foarte clar de ce primii creștini au fost persecutați: „Creștinii au adoptat un stil de viață care avea să fie considerat antisocial și chiar subversiv. Loialitatea față de zei, manifestată prin participarea pioasă la sacrificii și altele asemănătoare, era văzută ca un simbol al loialității față de stat, față de autorități, față de prieteni și față de familie. […] Prin faptul că se abțineau de la aceste lucruri, creștinii (la fel ca evreii) au fost priviți cu suspiciune, ca potențiali călcători ai legii și ca elemente subversive din cadrul imperiului.” – „Perseverance in Gratitude” p. 12.

 

„Pentru cel descurajat, există un remediu sigur – credinţă, rugăciune, lucrare. Credinţa și activitatea vor aduce asigurare și satisfacţii care vor crește zi de zi. Ești ispitit să faci loc simţămintelor de presimţiri sumbre sau de descurajare profundă? În zilele cele mai întunecoase, când aparenţele se arată mai ameninţătoare, nu te teme. Ai credinţă în Dumnezeu. El cunoaște nevoile tale. El are toată puterea. Dragostea și mila Lui nemărginită nu obosesc niciodată. Nu te teme că El nu-Şi va îndeplini făgăduinţa. El este Adevărul veșnic. Niciodată nu-Şi va schimba legământul pe care l-a făcut cu aceia care-L iubesc. Şi El va revărsa asupra slujitorilor Săi credincioși măsura priceperii pe care nevoia lor o
cere.” – Ellen G. White, „Profeți și regi”, pp. 164, 165.

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: 1 Ioan 5 – Apocalipsa 3

1. Care este mărturisirea făcută de Dumnezeu despre Fiul Său?
2. Care este porunca „pe care am avut-o de la început”?
3. Cum sunt caracterizați batjocoritorii din vremurile din urmă?
4. Cine va cârmui neamurile cu un toiag de fier?

 

Ellen G. White: „Evanghelizare”, subcapitolul „Lucrarea pentru cei din clasa de mijloc”

5. Din cine este alcătuit în principal poporul lui Dumnezeu?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO