[luni, 3 ianuarie] Isus este Mijlocitorul nostru

 

 

Un concept interesant din teologia Vechiului Testament este că Împăratul făgăduit din seminția lui David avea să reprezinte poporul înaintea lui Dumnezeu.

 

2. Care dintre făgăduințele făcute lui Israel aveau să se împlinească prin Împăratul promis din seminția lui David?

 

Compară Exodul 4:22,23 cu 2 Samuel 7:12-14

 

Exodul 4:22,23

„22 Tu vei zice lui Faraon: ‘Aşa vorbeşte Domnul: «Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut. 23 Îţi spun: Lasă pe fiul Meu să plece, ca să-Mi slujească; dacă nu vrei să-l laşi să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut»’.”

 

2 Samuel 7:12-14

„12 Când ţi se vor împlini zilele şi vei fi culcat cu părinţii tăi, Eu îţi voi ridica un urmaş după tine, care va ieşi din trupul tău, şi-i voi întări împărăţia. 13 El va zidi Numelui Meu o casă şi voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei lui. 14 Eu îi voi fi Tată şi el Îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească şi cu lovituri omeneşti;”

 

Deuteronomul 12:8-10 cu 2 Samuel 7:9-11

 

Deuteronomul 12:8-10

„8 Să nu faceţi dar cum facem noi acum aici, unde fiecare face ce-i place, 9 fiindcă n-aţi ajuns încă în locul de odihnă şi în moştenirea pe care v-o dă Domnul, Dumnezeul vostru. 10 Dar veţi trece Iordanul şi veţi locui în ţara pe care v-o va da în stăpânire Domnul, Dumnezeul vostru. El vă va da odihnă, după ce vă va izbăvi de toţi vrăjmaşii voştri care vă înconjoară, şi veţi locui fără frică.”

 

2 Samuel 7:9-11

„9 am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea ta şi ţi-am făcut numele mare, ca numele celor mari de pe pământ; 10 am dat un loc poporului Meu, lui Israel, şi l-am sădit ca să locuiască în el şi să nu mai fie tulburat, ca să nu-l mai apese cei răi ca mai înainte 11 şi ca pe vremea când pusesem judecători peste poporul Meu, Israel. Ţi-am dat odihnă izbăvindu-te de toţi vrăjmaşii tăi. Şi Domnul îţi vesteşte că-ţi va zidi o casă.”

 

Deuteronomul 12:13,14 cu Psalmii 132:1-5, 11-14

 

Deuteronomul 12:13,14

„13 Vezi să nu-ţi aduci arderile-de-tot în toate locurile pe care le vei vedea, 14 ci să-ţi aduci arderile-de-tot în locul pe care-l va alege Domnul în una din seminţiile tale şi acolo să faci tot ce-ţi poruncesc eu.”

 

Psalmii 132:1-5, 11-14

1 Doamne, adu-Ţi aminte de David şi de toate necazurile lui! 2 Adu-Ţi aminte cum a jurat el Domnului şi a făcut următoarea juruinţă Puternicului lui Iacov: 3 „Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, 4 nu voi da somn ochilor mei, nici aţipire pleoapelor mele 5 până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuinţă pentru Puternicul lui Iacov.”

11 Domnul a jurat lui David adevărul şi nu Se va întoarce de la ce a jurat: „Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. 12 Dacă fiii tăi vor păzi legământul Meu şi învăţăturile Mele pe care li le voi da, vor şedea şi fiii lor în veci pe scaunul tău de domnie.” 13 Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui şi a zis: 14 „Acesta este locul Meu de odihnă pe vecie; voi locui în el, căci l-am dorit.

 

Israel era fiul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu avea să-i dea un loc în care să se odihnească, izbăvindu-l de vrăjmașii lui. Dumnezeu avea să aleagă și un loc în mijlocul poporului în care Numele Său să locuiască. Acum, aceste făgăduințe făcute lui Israel aveau să fie împlinite prin împăratul promis din seminția lui David. Acesta avea să fie adoptat ca fiu al lui Dumnezeu, Dumnezeu avea să-i dea odihnă, eliberându-l de vrăjmași, iar el avea să-I construiască un templu în Sion, în care Numele Domnului să locuiască, și avea să reprezinte poporul Israel înaintea lui Dumnezeu.

 

Introducerea unui reprezentant în relația dintre Dumnezeu și Israel a făcut posibilă menținerea acestei relații de legământ. Legământul mozaic necesita credincioșia întregului Israel pentru ca poporul să primească protecția și binecuvântările lui Dumnezeu (vezi Iosua 7:1-13), în timp ce legământul davidic asigura binecuvântările legământului lui Dumnezeu asupra poporului prin credincioșia unei singure persoane, Împăratul din dinastia lui David.

 

Din nefericire, de cele mai multe ori, împărații din linia lui David nu au fost credincioși și Dumnezeu nu a putut binecuvânta poporul Israel așa cum Și-a dorit. Vechiul Testament este plin cu rapoarte despre cât de necredincioși au fost cei mai mulți dintre împărați.

 

Vestea bună este că Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său să vină pe lume ca Fiu al lui David și El a fost în mod desăvârșit credincios. Prin urmare, Dumnezeu poate să împlinească în El toate făgăduințele pe care le-a făcut poporului Său. Când Dumnezeu îl binecuvântează pe împărat, tot poporul are parte de binecuvântări. Iată de ce Isus este Mijlocitorul binecuvântărilor lui Dumnezeu pentru noi. El reprezintă canalul prin care acestea se revarsă spre noi. Speranța noastră supremă de mântuire se găsește doar în Isus și în ce a făcut El pentru noi.

 

Gândește-te cât de des ai fost necredincios în a-ți îndeplini partea de legământ. Ce ne învață acest lucru despre faptul că trebuie să ne bizuim doar pe Isus pentru a fi mântuiți?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO