[marți, 4 ianuarie] Isus este Căpetenia noastră

 

 

3. Ce căutau israeliții la un împărat și cum au fost împlinite dorințele lor în Isus? Compară 1 Samuel 8:19,20 cu Evrei 2:14-16

 

1 Samuel 8:19,20

„19 Poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel. „Nu, au zis ei, ci să fie un împărat peste noi, 20 ca să fim şi noi ca toate neamurile; împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră şi ne va cârmui în războaiele noastre.””

 

Evrei 2:14-16

14 Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe Diavolul, 15 şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor. 16 Căci, negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam.

 

Israeliții au vrut un împărat care să fie judecătorul și conducătorul lor în bătălii pentru că au uitat că Dumnezeu era Împăratul lor. Restaurarea totală a guvernării lui Dumnezeu peste poporul Său a avut loc odată cu Isus. Ca Împărat al nostru, Isus ne conduce în lupta împotriva vrăjmașului.

 

Evrei 2:14-16 Îl descrie pe Isus ca fiind apărătorul și conducătorul în luptă al ființelor umane slabe. Hristos îl înfruntă și îl învinge pe Diavol, eliberându-ne din robie. Această descriere ne reamintește de bătălia dintre David și Goliat. După ce a fost uns ca împărat (1 Samuel 16), David și-a salvat frații de la robie învingându-l pe Goliat. Condițiile luptei stabileau că învingătorul îi va face robi pe cei din tabăra adversă (1 Samuel 17:8-10). Astfel, David a fost un campion al lui Israel. El a reprezentat poporul.

 

4. Cum Se descrie Iehova pe Sine în pasajele următoare?

 

Isaia 42:13

„Domnul înaintează ca un viteaz, Îşi stârneşte râvna ca un om de război; înalţă glasul, strigă, Îşi arată puterea împotriva vrăjmaşilor Săi.”

 

Isaia 59:15-20

„15 Adevărul s-a făcut nevăzut, şi cel ce se depărtează de rău este jefuit. Domnul vede, cu privirea mânioasă, că nu mai este nicio neprihănire. 16 El vede că nu este niciun om şi Se miră că nimeni nu mijloceşte. Atunci braţul Lui Îi vine în ajutor şi neprihănirea Lui Îl sprijină. 17 Se îmbracă cu neprihănire ca şi cu o platoşă, Îşi pune pe cap coiful mântuirii, ia răzbunarea ca o haină şi Se acoperă cu gelozia ca şi cu o manta. 18 El va răsplăti fiecăruia după faptele lui, va da potrivnicilor Săi mânia, va întoarce la fel vrăjmaşilor săi şi va da ostroavelor plata cuvenită! 19 Atunci se vor teme de Numele Domnului cei de la apus şi de slava Lui cei de la răsăritul soarelui. Când va năvăli vrăjmaşul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. 20 „Da, va veni un Răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov, care se vor întoarce de la păcatele lor”, zice Domnul.”

 

Evrei 2:14-16 face aluzie la o luptă corp la corp pe care o duce Dumnezeu ca să-Și salveze poporul. De remarcat acest pasaj din Isaia: „«Da», zice Domnul, «prada celui puternic îi va fi luată și cel prins de asuprire va scăpa, căci Eu voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și voi scăpa pe fiii tăi»” (Isaia 49:25).

 

Fiind creștini, de multe ori simțim că suntem angajați într-o luptă corp la corp cu Satana. Când citim Efeseni 6:10-18, vedem că, într-adevăr, ne aflăm în luptă cu Diavolul. Dar Dumnezeu este Căpetenia noastră și El merge să lupte înaintea noastră. Noi suntem parte din armata Lui; iată motivul pentru care trebuie să folosim armura Lui. De asemenea, nu luptăm singuri. În Efeseni se vorbește la plural. Noi, ca biserică, luăm armura și luptăm împreună în spatele Căpeteniei noastre, care este Însuși Dumnezeu.

 

Ce înseamnă să ne îmbrăcăm cu armura lui Dumnezeu? În luptele noastre de zi cu zi cu eul, cu ispita și cu altele, cum ne putem folosi de puterea lui Dumnezeu ca să fim credincioși?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO