1. Care sunt problemele și consecințele pe care le implică o relație sexuală înainte de căsătorie sau în afara căsătoriei, prezentate în pasajul următor?

Proverbele 5:3-14
3. Căci buzele femeii străine strecoară miere, şi cerul gurii ei este mai lunecos decât untdelemnul;
4. dar la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca o sabie cu două tăişuri.
5. Picioarele ei coboară la moarte, paşii ei dau în Locuinţa morţilor.
6. Aşa că ea nu poate găsi calea vieţii, rătăceşte în căile ei şi nu ştie unde merge.
7. Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi nu vă abateţi de la cuvintele gurii mele:
8. depărtează-te de drumul care duce la ea şi nu te apropia de uşa casei ei,
9. ca nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta, şi unui om fără milă anii tăi;
10. ca nu cumva nişte străini să se sature de averea ta, şi tu să te trudeşti pentru casa altuia;
11. ca nu cumva să gemi, la urmă, când carnea şi trupul ţi se vor istovi,
12. şi să zici: „Cum am putut eu să urăsc certarea şi cum a dispreţuit inima mea mustrarea?
13. Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei şi să nu iau aminte la cei ce mă învăţau?
14. Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului şi adunării!”

Un om evlavios rezervă (dacă nu este căsătorit) sau păstrează (dacă este căsătorit) pentru căsătorie cele mai profunde sentimente și intimitatea sexuală. Proverbele li se adresează în mod specific bărbaților, dar aceeași idee este exprimată cu referire la femei în Cântarea cântărilor (cap. 4:12-15). Puternica atracție a unei iubiri ilicite trebuie să fie cântărită ținând seama de îngrozitoarele efecte ale acestui păcat. Relațiilor sexuale ocazionale le lipsește angajamentul și, de aceea, ele nu reușesc să dezvolte o intimitate autentică. Sunt irosite resurse materiale, fizice și emoționale. Dar, mai important, noi trebuie să răspundem înaintea lui Dumnezeu pentru alegerile făcute.

Intimitatea sexuală, unul dintre cele mai bune daruri ale lui Dumnezeu pentru oameni, este un privilegiu exclusiv al căsătoriei (Matei 19:5; Evrei 13:4; 1 Corinteni 7:3,4). În Proverbele, imaginea apei îmbelșugate care întreține viața este folosită ca un simbol delicat al plăcerii și al satisfacției pe care un cuplu căsătorit le are în relația bazată pe dragoste reciprocă. Aceasta este pusă în contrast cu risipa adusă de lipsa credincioșiei. Expresia „nevasta tinereții tale” (Proverbele 5:18) arată că și atunci când cei doi îmbătrânesc angajamentul lor de dragoste trebuie să continue. Un soț credincios încă este fermecat („îmbătat” – vers. 19) de „drăgălășiile” soției lui.

În starea căzută a omenirii, instinctele sexuale îi pot ademeni pe unii departe de planul divin cu privire la sexualitate. Cu toate acestea, Dumnezeu i-a înzestrat pe oameni cu puterea de a raționa și de a alege. Aceste ispite, dacă nu sunt învinse continuu, pot ajunge să ne stăpânească. Un atașament ferm față de planul divin pentru sexualitate în cadrul căsătoriei poate preveni angajarea în relații sexuale ilicite. Alegerea de a-I fi credincios pe viață lui Dumnezeu în ce privește sexualitatea în cadrul căsătoriei nu numai că este înțeleaptă, dar aduce și răsplătiri îmbelșugate.

Dacă ai știi pe cineva care se luptă cu tentații de natură sexuală care i-ar putea distruge căsătoria, ce ai face?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO