2. Observă trăsăturile de caracter ale taților descriși în cartea Proverbele, care pot avea consecințe pe termen lung asupra copiilor:

Proverbele 13:22
Omul de bine lasă moştenitori pe copiii copiilor săi, dar bogăţiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit.

Proverbe 27:23,24
23. Îngrijeşte bine de oile tale şi ia seama la turmele tale.
24. Căci nicio bogăţie nu ţine veşnic şi nici cununa nu rămâne pe vecie.

Proverbele 14:26
Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, şi copiii lui au un loc de adăpost la El.

Proverbele 15:1,18
1. Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia.
18. Un om iute la mânie stârneşte certuri, dar cine este încet la mânie potoleşte neînţelegerile.

Proverbele 16:32
Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz, şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi.

Proverbele 15:27
Cel lacom de câştig îşi tulbură casa, dar cel ce urăşte mita va trăi.

Proverbele 29:17
Pedepseşte-ţi fiul, şi el îţi va da odihnă şi îţi va aduce desfătare sufletului.

Caracterul tatălui are un impact direct asupra copiilor și asupra moștenirii pe care le-o transmite. Copiii privesc la tații lor pentru susținere, pentru afecțiune plină de devotament, pentru îndrumare și pentru modelare. Proverbele îi laudă pe acei tați care asigură și administrează cu înțelepciune resursele familiei. Multe sunt căile prin care „cel lacom de câștig își tulbură casa” (Proverbele 15:27). Tații trebuie să fie atenți să acorde prioritate familiei în fața muncii. Tații credincioși caută să fie răbdători și să-și țină sub control emoțiile. Ei respectă dependența copiilor lor de ei. Își disciplinează copii, dar au grijă să nu abuzeze de poziția lor de autoritate. Mai important decât atât, tații consacrați vor să asculte de Dumnezeu, să fie stăpâniți de dragostea Sa și călăuziți de învățătura Cuvântului Său, ca să poată îndruma pașii copiilor lor pe calea cea dreaptă.

În cele din urmă, cel mai important lucru pe care îl poate face un tată pentru copiii lui este să o iubească pe mama lor. Credincioșia și afecțiunea lui continuă față de ea (sau lipsa acestora) vor avea un efect semnificativ asupra binelui copiilor chiar și când aceștia vor deveni adulți.

În cartea Proverbele, loialitatea față de Dumnezeu, angajamentul față de căsătorie și față de familie și integritatea în viața personală și în cea socială sunt motivele-cheie. În orice domeniu, succesul depinde de starea inimii omului. Atracțiile păcatului – fie că este vorba de sex, jocuri de noroc, bogăție sau putere – abundă, dar soțul și tatăl înțelept privește la Dumnezeu pentru ajutor, ca să ia mereu cele mai bune decizii.

Ce învățături morale găsim în pasajele studiate, care sunt importante pentru oricine, indiferent că este sau nu tată? Ce impact au avut acțiunile tale, fie ele bune sau rele, asupra celorlalți și, în special, asupra copiilor? În ce privințe ar trebui să fii mai atent?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO