Un gând de încheiere

Păstrează-ți inima în cer.

„Creștinii ar trebui să fie mai atenți pentru a-și păzi inima cu toată sârguința. Ei ar trebui să cultive dragostea pentru meditație și pentru un spirit de devoțiune. Unii par să fie invidioși pe momentele petrecute în meditație, în cercetarea Scripturilor și în rugăciune, ca și cum timpul folosit astfel ar fi fost pierdut. Doresc ca voi toți să puteți vedea lucrurile acestea în lumina în care ar vrea Dumnezeu să le vedeți, deoarece atunci ați face Împărăția cerurilor de primă importanță. Păstrarea inimii voastre în cer va da vigoare tuturor virtuților voastre și va pune viață în îndeplinirea tuturor îndatoririlor voastre. Disciplinarea minții ca să se ocupe de cele cerești va pune viață și râvnă în toate ostenelile voastre. … Noi suntem pitici în realizările spirituale. … (Efeseni 4:13).” – Comentariile Ellen G. White, în Comentarii biblice AZȘ, vol. 3, p. 1157.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO