După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu şi au zis: „Dumnezeu a dat deci şi Neamurilor pocăinţă, ca să aibă viaţa.”
(Faptele apostolilor 11:18, VDCC)

Nu este dificil să­l înţelegem pe Saul din Tars (devenit, după convertire, apostolul Pavel) şi motivele pentru care s­a opus creştinismului. El era un evreu devotat şi învăţase de mic despre importanţa Legii şi despre eliberarea politică iminentă a lui Israel, iar ideea că mult aşteptatul Mesia ar putea fi executat ruşinos, ca un criminal de cea mai joasă speţă, era prea mult pentru el.

Nu ne surprinde convingerea lui că urmaşii lui Isus nu respectau Tora şi astfel împiedicau împlinirea planului lui Dumnezeu pentru Israel. Din punctul lui de vedere, credinţa lor că Isus cel crucificat era Mesia şi că înviase din morţi însemna apostazie totală. Nu trebuia să existe toleranţă pentru astfel de absurdităţi sau pentru vreun om care nu voia să renunţe la ele. În această situaţie, decizia care i s-­a părut cea mai nimerită era să fie instrumentul lui Dumnezeu de eradicare a acestor concepţii din Israel. Pe paginile Scripturii, aşa apare el la început, în postura de persecutor aprig al compatrioţilor săi care credeau că Isus era Mesia.

Însă Dumnezeu avea un alt plan cu el, complet diferit de al lui: ca el, un evreu, să predice că Isus era Mesia şi, mai mult chiar, să ducă vestea aceasta la neamuri!

ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Şcolii de Sabat şi musafirilor!
 2. Pregătiţi­-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-­vă să povestiţi ceva ce aţi trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificaţie credeţi că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică şi pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:

Cineva din familie
Cineva dintre rude
Cineva dintre prieteni
Cineva dintre vecini
Cineva din biserică

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE

 1. Care au fost cauzele ostilităţii faţă de Ştefan şi ce acuzaţii i-­au fost aduse?
 2. Cum poate fi explicată convertirea lui Saul?
 3. De ce exprima Anania reţinerile pe care le avea faţă de Saul, în ciuda poruncii clare pe care i-­o dăduse Domnul?
 4. De ce a fost înfiinţată prima biserică dintre neamuri la Antiohia?
 5. Cum şi de ce au încercat unii iudei să contracareze lucrarea lui Pavel cu neamurile din Antiohia?

APLICAȚIE

 1. De ce nu îşi dau seama persecutorii, în astfel de situaţii, că spiritul şi mijloacele lor nu sunt de la Dumnezeu?
 2. De ce, în general, convertirile nu sunt spectaculoase, ca a lui Saul?
 3. De ce, uneori, evaluăm şi noi greşit experienţa spirituală a unor semeni? Ce ar trebui să facem?
 4. Cum şi de ce diversitatea culturală şi etnică pot fi avantaje, nu piedici, pentru vestirea Evangheliei?
 5. Cum pot fi evitate şi combătute ideile preconcepute şi prejudecăţile culturale (inclusiv religioase)?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteţi învăţa din acest studiu şi cum îl veţi aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutaţi continuarea lui sau, dacă nu aveţi unul, alcătuiţi-­l!
 3. În timp ce ascultaţi sau vizionaţi vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeţi eventuale idei misionare pe care să le aplicaţi!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

BIBLIA ŞI CARTEA PROFEȚI ŞI REGI – STUDIU LA RÂND

Biblia: Isaia 27–33

 1. Pe cine a pedepsit Domnul cu măsură?
 2. Despre cine s-­a scris că va cădea ucis de o sabie neomenească?
 3. Cui se adresa Domnul cu termenul „nepăsătoarelor”?
 4. Care este răspunsul la întrebarea: „Cine dintre noi va putea să ră­mână lângă un foc mistuitor…?”

Profeţi și regi, capitolul 26

 1. După cine tânjeşte inima Infinitei Iubiri?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța Tv:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO