Din perspectiva noastră, revenirea Domnului pare a întârzia mult. Isus a știut că vom avea această impresie și, în câteva parabole, ne-a arătat ce se poate întâmpla dacă nu suntem atenți și vigilenți. Să luăm, de exemplu, pilda celor doi robi, din Matei 24:45-51 (menționată la secțiunea de miercuri). Ambii robi credeau că stăpânul lor avea să vină, însă fiecare a tras o altă concluzie cu privire la întoarcerea sa. Ca urmare, unul s-a hotărât să fie pregătit tot timpul. Celălalt s-a gândit că stăpânul zăbovea și a profitat de timpul acesta pentru a se purta rău. „Pentru că nu ştim timpul exact al venirii Lui, ni se dă sfatul să veghem. «Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea Lui» (Luca 12:37). Aceia care aşteaptă venirea Domnului nu lenevesc. Aşteptarea venirii lui Hristos are ca scop să-i facă pe oameni să se teamă de Domnul şi de judecăţile Lui asupra neascultării. Ea trebuie să le deschidă ochii faţă de păcatul cel mare al lepădării darurilor milei Sale. Aceia care veghează în vederea venirii Domnului îşi curăţesc sufletele prin ascultare de adevăr.” – Ellen G. White, Viața lui Iisus, ed. 2015, p. 545 (634)

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV (integral, pentru toată săptămâna):

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO