El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.
1 Petru 2:24

Petru a scris cele două epistole din rațiuni practice. În 1 Petru, motivul principal este persecuția cu care se confruntau creștinii. În 2 Petru, motivul este apariţia învățătorilor mincinoși. Apostolul a scris în forță și cu autoritate, căutând să-i încurajeze pe cititori, dar și să-i avertizeze cu privire la problemele viitoare.

Semnificativ este faptul că Petru abordează ambele subiecte din perspectivă teologică. Suferințele provocate de persecuție îl duc cu gândul la patimile și la moartea lui Isus, care au avut ca rod mântuirea noastră. Învățătorii mincinoși aveau să fie trași la răspundere la judecată, eveniment ce va avea loc la revenirea Domnului. Acestea sunt câteva dintre temele tratate de Petru în cele două epistole ale sale.

În ultimul nostru studiu din acest trimestru, vom examina pe rând cinci dintre temele abordate de el: suferința lui Hristos care a dus la mântuirea noastră, răspunsul nostru concret la vestea că Dumnezeu ne va trage la răspundere la judecata finală, speranța că Isus va reveni curând, ordinea în societate și în biserică și rolul Scripturii de a oferi călăuzire.

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

24 iunie – Dar pentru construcții Conferință (colectă)

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE

 1. De ce a fost nevoie de substituire (Isus în locul nostru) ca să fim mântuiți?
 2. Cum scrie Petru că trebuie să fie creștinii și din ce motiv?
 3. Ce evenimente viitoare sunt evidențiate în epistolele lui Petru?
 4. Ce atitudine recomandă Petru față de autorități?
 5. Ce scrie Petru despre Scriptură și despre rolul ei în viața creștinilor?

APLICAȚIE

 1. Cine și cum poate beneficia de jertfa înlocuitoare a Domnului Isus Hristos?
 2. De ce putem crede că apelul lui Petru este valabil și pentru noi?
 3. Ce anume ne poate abate astăzi de la speranța revenirii Domnului Hristos?
 4. Cum aplicăm sfaturile sale într-o societate condusă de oameni corupți?
 5. Cum putem înțelege corect diferitele scrieri din Biblie?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteți învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutați continuarea lui sau, dacă nu aveți unul, alcătuiți-l!
 3. În timp ce ascultați sau vizionați vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

BIBLIA: ISAIA 20–26

 1. Cine și ce a strigat ca un leu?
 2. Ce spune Domnul că nu li se va ierta celor din Ierusalim?
 3. Care cetate avea să fie dată uitării timp de şaptezeci de ani?
 4. Ce cântare avea să se înalţe în Iuda?

PROFEȚI ȘI REGI, CAPITOLUL 25

 1. Cum trebuia să fie Isaia de-a lungul întregii lui vieți?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO