O percepție diferită asupra timpului

3. Ce argument aduce Petru ca să le răspundă batjocoritorilor? Ce fapt ne poate ajuta să înțelegem de ce Hristos nu a revenit încă? 2 Petru 3:8-10

2 Petru 3:8-10
8. Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi.
9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.
10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.

Petru răspunde aici la afirmația batjocoritorilor că lumea în care trăim a rămas neschimbată de când a fost creată. El le reamintește cititorilor săi că lucrul acesta nu este adevărat şi revine la Cuvântul lui Dumnezeu ca sursă și autoritate. După un timp în care nelegiuirea a atins cote maxime, Dumnezeu a distrus lumea prin potop, potop care a schimbat mult lumea noastră şi aceste schimbări pot fi văzute și astăzi. Apoi, Petru afirmă că următoarea distrugere a lumii nu va mai fi prin apă, ci prin foc (vers. 10).

De asemenea, el scrie că, pentru Domnul, „o zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi” (2 Petru 3:8). Probabil că, aici, Petru meditează asupra cuvintelor din Psalmii 90:4: „Căci, înaintea Ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut, şi ca o strajă din noapte.” Altfel spus, concepția noastră despre timp diferă de concepția lui Dumnezeu și, de aceea, trebuie să fim prudenți când facem afirmații despre timp.

Din perspectivă umană, revenirea lui Isus pare că întârzie. Însă noi percepem timpul dintr-un punct de vedere limitat. Din perspectiva lui Dumnezeu, nu există nicio întârziere. Petru spune că, în îndelunga Lui răbdare, Domnul le acordă oamenilor timp suplimentar fiindcă dorește ca niciunul să nu piară (2 Petru 3:9). El le oferă acest timp pentru ca mulți să vină la pocăință.

Cu toate acestea, avertizează Petru, noi n-ar trebui să abuzăm de îndelunga răbdare a lui Dumnezeu și să tot amânăm luarea deciziei de a-L urma pe Isus. Ziua Domnului va veni pe neașteptate, aşa cum vine un hoț noaptea. Hoțul urmărește să vină în acel moment în care se va putea strecura în casă neobservat. Însă ziua Domnului, deși va veni ca un hoț, va fi observată, fiindcă, așa cum scrie Petru, „cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură” (2 Petru 3:10). Prin urmare, el transmite aceeași idee ca și Pavel: „Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii” (2 Corinteni 6:2).

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV (integral, pentru toată săptămâna):

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO