După ce le aminteşte cititorilor săi de „lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri” (2 Petru 3:2), Petru le dezvăluie cealaltă învățătură eronată cu care aveau să se confrunte.

2. Ce argumente spune Petru că vor aduce cei care nu cred că Hristos va reveni? 2 Petru 3:3,4

2 Petru 3:3-4
3. Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor
4. şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci, de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!”

Cei care privesc cu scepticism revenirea Domnului Isus au ceva important în comun cu promotorii libertății false amintiți anterior. Şi unii, şi ceilalţi se conduc în viață după poftele lor: umblă „în pofta lor necurată” (2 Petru 2:10) sau trăiesc „după poftele lor” (2 Petru 3:3). (Nu întâmplător pasiunile păcătoase conduc la învățături eronate.)

Batjocoritorii, ne previne el, vor pune cu sarcasm întrebarea: „Unde este făgăduința venirii Lui?” (2 Petru 3:4). Intenția lor este să pună la îndoială convingerea creștinilor că Isus va reveni curând. Ei fac referire la realitatea de netăgăduit că mulți creștini au murit și că lucrurile merg înainte cum au mers dintotdeauna.

La prima vedere, întrebarea lor este întemeiată. Însuși lui Enoh, scria Ellen G. White, „i se păruse că cei neprihăniți și cei nelegiuiți vor merge împreună în ţărână și că acesta avea să fie sfârșitul lor” (Patriarhi și profeți, ed. 2015, p. 77/85) și a fost tulburat din această cauză. Dacă până și el, care a trăit înainte de potop, și-a pus această problemă, cu cât mai mult ne-o vom pune noi, cei care trăim la mai multe mii de ani după el, „în zilele din urmă”!

Ce avem de spus despre aceasta noi, adventiștii de ziua a șaptea? Însuși numele nostru promovează ideea că Hristos va veni a doua oară. Da, El nu a venit încă. Și da, ne întâlnim și noi cu batjocoritori, după prezicerea lui Petru.

Cum te împaci personal cu faptul că Domnul Hristos nu a revenit încă? Pregătește-te să împărtăşeşti răspunsul la studiul pe grupe, în Sabat.

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV (integral, pentru toată săptămâna):

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO