Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă,
2 Petru 3:11

În trecut, oamenii care nu credeau în Dumnezeu erau considerați nedemni de încredere, ba chiar periculoși. De ce? Dintr-un considerent simplu: dacă nu credeau în Dumnezeu, nu credeau nici că vor fi trași la răspundere pentru faptele lor, la judecata viitoare. Fără această motivare, erau mai tentați să facă răul.

Astăzi, concepția aceasta este demodată, însă logica din spatele ei nu poate fi negată. Sigur că nu este neapărat necesar să-ți fie frică de o judecată viitoare ca să faci binele. Dar gândul că vei răspunde înaintea lui Dumnezeu te poate motiva să-ți schimbi comportamentul.

După cum am văzut, Petru nu ezită să-i avertizeze pe făcătorii de rele că vor fi chemați la judecată înaintea lui Dumnezeu, bazându-se pe învățătura clară a Bibliei. În acest context, el vorbește despre zilele din urmă, despre judecată, despre a doua venire a lui Isus și despre ziua când „trupurile cerești se vor topi de mare căldură” (2 Petru 3:10). Fiind conștient că noi toți suntem păcătoși și că păcătoșii vor veni la judecată, ne întreabă: „Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi?” (vers. 11).

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE

 1. De ce dorea Petru să le aducă aminte credincioșilor de scrierile prorocilor și de porunca Domnului Isus?
 2. Ce argumente spune Petru că vor aduce cei care nu cred că Hristos va reveni?
 3. Cum le-a răspuns Petru batjocoritorilor care spuneau că totul rămâne neschimbat?
 4. Cum se poate răspunde concret la întrebarea retorică pusă de Petru?
 5. Cum se poate rezuma ultimul apel scris de Petru?

APLICAȚIE

 1. De ce trebuie să luăm aminte și noi, astăzi, la scrierile prorocilor și la porunca Domnului?
 2. Cum pot fi combătute astăzi aceste argumente, mai mult decât pe timpul lui Petru?
 3. De ce nu trebuie să ne bazăm pe percepția noastră asupra trecerii timpului?
 4. Cum ne sunt influențate purtarea și gândirea de realitatea revenirii Domnului Hristos?
 5. De ce putem considera că și nouă ni se adresează acest apel?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteți învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutați continuarea lui sau, dacă nu aveți unul, alcătuiți-l!
 3. În timp ce ascultați sau vizionați vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

BIBLIA: ISAIA 13–19

 1. Ce se va întâmpla cu stelele cerului și cu Orionul în ziua Domnului?
 2. Pentru cine scria profetul: „Îmi plânge sufletul ca o harpă (arfă)”?
 3. Spre cine se va uita omul „în ziua aceea” și către cine se vor întoarce ochii lui?
 4. Despre ai cui sfetnici înțelepți spunea profetul că „s-au prostit”?

PROFEȚI ȘI REGI, CAPITOLUL 24

 1. Ce lucru „a deschis porțile nelegiuirii spre Israel”?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO