Foarte frecvent îi auzim pe creştini vorbind despre „libertatea în Hristos”. Desigur, este un concept valid. A fi liber în mod real înseamnă a fi scutit de condamnarea Legii și a avea asigurarea mântuirii pe baza lucrării lui Hristos pentru noi și nu pe baza faptelor noastre. Viața lui Martin Luther, cu trecerea lui de la robie la libertate prin cunoașterea harului divin, este un bun exemplu în acest sens. Dar, cum am văzut în epistola lui Petru, acest mare adevăr poate fi denaturat. „Marele adevăr al dependenței noastre totale de Hristos pentru mântuire este foarte aproape de păcatul încumetării. Libertatea în Hristos este confundată de mii de oameni cu eliberarea de obligaţia de a respecta Legea; și, fiindcă Hristos a venit să ne elibereze de condamnarea Legii, mulți declară că Legea a fost desființată și cei ce o păzesc au căzut din har. Astfel, din moment ce adevărul și rătăcirea par atât de asemănătoare, mințile care nu sunt călăuzite de Duhul Sfânt vor fi convinse să accepte eroarea și, prin aceasta, să se așeze sub puterea amăgirilor lui Satana. Când îi convinge pe oameni să accepte falsul drept adevăr, Satana are grijă să câștige omagiul lumii protestante.” – Ellen G. White, Christ Triumphant, p. 324

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV (integral, pentru toată săptămâna):

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO