Duhul Sfânt unește Biserica în credință și doctrină

6. Ce ne spune Pavel despre unitate și despre sursa ei? Efeseni 4:5,6

Efeseni 4:5-6
5. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.
6. Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi.

Unitatea în credință și doctrină se realizează numai prin credincioșia față de Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul, care este același ieri, azi și în veci, Se unește cu fiecare credincios în parte printr-o legătură spirituală. Nașterea din nou a fiecăruia, generată de Duhul Sfânt, și ascultarea fiecăruia de Cuvântul lui Dumnezeu, insuflat tot de Duhul Sfânt, conduc la o unitate a credincioșilor în credința și practica lor, unitate care transcende orice deosebiri umane și culturale.

Noi suntem chemați să ne supunem Cuvântului lui Dumnezeu și să facem tot ce ține de noi ca să trăim în pace cu toți (Romani 12:18), dar puterea de a realiza unitatea teologică sau unitatea în scopuri a bisericii nu se află la noi. Aceasta deoarece unitatea nu este atât un țel de atins, cât un dar al Duhului Sfânt care lucrează în fiecare credincios, dar și în toți laolaltă.

Romani 12:18
Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.

„Avem un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Evanghelia lui Hristos trebuie să ajungă la toate categoriile de oameni, la toate națiunile, la orice limbă și la orice popor. Influența Evangheliei trebuie să ne unească într-o singură mare familie, ca fraţi în Hristos. Avem un singur Model de imitat în dezvoltarea caracterului și atunci vom purta chipul lui Hristos, vom fi în armonie perfectă, naționalitățile se vor contopi în Isus Hristos, având același gând și același fel de a judeca lucrurile, vorbind despre aceleași lucruri și slăvindu-L într-un singur glas pe Dumnezeu.” – Ellen G. White, Our High Calling, p. 171

Citește cu atenția afirmația făcută de Ellen G. White. Întreabă-te (fără să te gândești la alții și la ce fac ei, ci răspunzând pentru tine): Ce pot face personal pentru ca unitatea să devină o realitate?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

0101

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO