Duhul Sfânt ne unește prin botez

2. Pentru ce anume spune apostolul Pavel că am fost botezați de același Duh? 1 Corinteni 12:13

1 Corinteni 12:13
Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.

Duhul Sfânt ne aduce unul lângă altul ca să alcătuim un singur trup. Prin botez, marcăm public intrarea noastră în Împărăția spirituală a lui Hristos şi intrăm în componența unui colectiv de credincioși. Urmașii lui Hristos nu pot trăi pe cont propriu. Cu toții avem nevoie de susţinere, încurajare și ajutor din partea altora. Și, evident, nimeni nu poate împlini singur misiunea divină. De aceea, Dumnezeu a adus la existență biserica. A-L urma pe Hristos înseamnă a-L urma în părtășia cu ceilalți credincioși. Biserica şi botezul au, pe lângă dimensiunea spirituală, şi una care poate fi văzută şi simţită.

3. Citește Romani 6:3-7. Ce simbolizează botezul biblic?

Romani 6:3-7
3. Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?
4. Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.
5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
6. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;
7. căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.

Îngroparea împreună cu Isus Hristos în moartea Sa în apa botezului și învierea la o viață nouă în părtășia cu Domnul și Mântuitorul nostru simbolizează răstignirea omului vechi și recunoașterea publică a lui Hristos ca Mântuitor personal. „Botezul reprezintă renunțarea cea mai solemnă la această lume. Prin mărturisire, eul este mort față de viața de păcat. Apele acoperă candidatul și, în prezența întregului univers ceresc, se încheie un angajament reciproc. În Numele Tatăl, al Fiului și al Duhului Sfânt, omul este așezat în mormântul de apă, este îngropat împreună cu Hristos prin botez și este ridicat din apă pentru a duce o viață nouă, de loialitate față de Dumnezeu.” – Ellen G. White, Comentariul biblic AZȘ, vol. 6, p. 1074

Botezul este pasul practic pe care trebuie să-l facă toți cei care vor să se știe că ei se află sub autoritatea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. El este semnul pocăinței autentice, al răstignirii omului vechi și al nașterii din nou, sau convertirii. El presupune asumarea unor angajamente reciproce. Credinciosul promite să-I fie credincios lui Dumnezeu și poruncilor Sale, iar Dumnezeu îi garantează ajutorul ori de câte ori are nevoie.

Ai luat decizia de a primi botezul credinței? Dacă nu, ce te împiedică să-L urmezi pe Hristos prin botez? Dacă ai fost botezat prin scufundare, cum a fost influențată umblarea ta spirituală de legământul botezului?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO