Duhul Sfânt unește Biserica prin Cuvânt

4. Care este semnul distinctiv al adevăratului ucenic al lui Hristos? De ce ne este Biblia indispensabilă? Ioan 5:39,46,47; 8:31,32; Faptele 17:11.

Ioan 5:39
Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.

Ioan 5:46-47
46. Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine.
47. Dar dacă nu credeţi cele scrise de el, cum veţi crede cuvintele Mele?”

Ioan 8:31-32
31. Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei;
32. veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.”

Faptele apostolilor 17:11
Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.

Principalul mijloc prin care Duhul Sfânt ne unește cu Hristos este Cuvântul scris al lui Dumnezeu. Biblia este o sursă demnă de încredere pentru cine vrea să-L cunoască pe Isus și voia lui Dumnezeu. De aceea este atât de important să o citim și să o memorăm! Ea ne ajută să deosebim adevărul spiritual de eroare. Pavel îi lăuda pe credincioșii din Bereea (Faptele 17:11), fiindcă ei studiau Scripturile ca să știe dacă ce li se spunea era adevărat. Orice reformă și redeșteptare spirituală – la nivel personal sau colectiv – trebuie să se bazeze pe Biblie. Credința noastră este clădită pe ea. Şi noi suntem ţinuţi împreună prin dragostea lui Isus și Cuvântul Său scris.

5. Care este semnul distinctiv al ucenicilor creștini? Pe ce se întemeiază unitatea lor? Ioan 17:17-21

Ioan 17:17-21
17. Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.
18. Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume.
19. Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.
20. Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.
21. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.

Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul (Ioan 17:17; Psalmii 119:160). Prin intermediul lui, Duhul Sfânt realizează unitatea bisericii. Spiritul Sfânt nu ne va îndemna niciodată să ne îndoim de vreo învățătură biblică, să o criticăm, să depășim granițele ei sau să i le restrângem. Dimpotrivă, El ne va îndemna să prețuim autoritatea ei divină. El nu ne va îndepărta de Cuvântul scris, cum nu ne va îndepărta nici de Cuvântul viu. El ne ajută să ne supunem amândurora permanent, conștient și de bunăvoie. Biblia reprezintă sursa de bază a unității teologice a bisericii mondiale. Dacă n-am mai crede fără rezerve că ea este adevărul lui Dumnezeu pentru noi, unitatea bisericii n-ar mai fi posibilă.

Psalmi 119:160
Temelia cuvântului Tău este adevărul, şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice.

Cât timp îți iei pentru studiul Cuvântului? Mai important, ce faci ca să te obişnuieşti să te supui învățăturilor lui?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO