Duhul Sfânt unește Biserica în misiune și slujire

7. Citește Faptele 2:4-11,16-21. Ce s-a întâmplat ca urmare a revărsării Duhului Sfânt asupra credincioșilor din Noul Testament?

Faptele apostolilor 2:4-11
4. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.
5. Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer.
6. Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui.
7. Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către alţii: „Toţi aceştia care vorbesc nu sunt galileeni?
8. Cum, dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut?
9. Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia,
10. Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi,
11. cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!”

Faptele apostolilor 2:16-21
16. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel:
17. „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise!
18. Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi vor proroci.
19. Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum;
20. soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită.
21. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”

Duhul Sfânt a fost Acela prin care s-a făcut cea mai puternică lucrare misionară din câte a cunoscut lumea până la acea dată. Dumnezeu poate realiza mai multe printr-un grup mic de oameni, care sunt uniți în devoțiune față de El, decât printr-un număr mare de oameni care slujesc la doi stăpâni. Dar El poate face nespus mai multe lucruri atunci când noi toți ne dedicăm Lui toată viața și energia, toate talentele și resursele noastre.

Din această unitate a credincioșilor în ce privește viața și misiunea, a luat naștere biserica din Noul Testament. Un grup mic de credincioși timizi s-a transformat într-o biserică puternică și eficientă, prin care Dumnezeu a ajuns la inima multor oameni provenind din culturi diferite și care vorbeau limbi diferite. Ei au fost uniți în a proclama „lucrurile minunate ale lui Dumnezeu” (Faptele 2:11). Dumnezeu a fost activ în perioada Noului Testament şi va fi activ și în timpul sfârșitului, când lucrarea trebuie încheiată.

8. În ce alte aspecte erau uniți credincioșii din Noul Testament? Faptele 2:42-47

Faptele apostolilor 2:42-47
42. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.
43. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.
44. Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte.
45. Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia.
46. Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă.
47. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.

Lucrarea misionară de la Cincizecime a fost însoţită de o serie de alte acţiuni în care biserica primară a stat ca un front unit. Credincioșii erau uniți în studiul Bibliei și în învățătura apostolilor, în părtășia frățească și în frângerea pâinii – fapt care se referă probabil la închinarea împreună –, în rugăciune și în lăudarea lui Dumnezeu, în slujirea celor în nevoie oferindu-le gratuit din bunurile proprii și având toate lucrurile de obște (Faptele 2:42,44,45). Studiul Bibliei împreună și părtășia frățească ne vor da dorința de a le face cunoscută și altora vestea bună și de a-i ajuta în nevoile lor concrete. Duhul Sfânt ne va deschide ochii ca să le observăm nevoile.

Ce activități din biserica ta locală sunt o dovadă a unității ei? Ce alte activități se mai pot face?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO