6. Ce înseamnă cuvântul „adevăr” în Ioan 14:6 și 17:17?

Ioan 14:6
Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.

Ioan 17:17
Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.

În Evanghelia după Ioan, cuvântul „adevăr” este esențial. Pentru omul modern, adevărul are un sens pur abstract și teoretic. Gândirea occidentală s-a modelat după filosofia greacă. În Biblie însă, și cu precădere în Evanghelia după Ioan, adevărul are mai degrabă un înțeles personal și concret: Isus este adevărul (Ioan 14:6). Cuvântul scris al lui Dumnezeu este adevărul (Ioan 17:17; Psalmii 119:142), dar adevărul lui Dumnezeu ne este descoperit în mod suprem în persoana lui Isus Hristos. Cunoașterea autentică de Dumnezeu ne este oferită prin Domnul Isus, Cel despre care vorbește Scriptura, fiindcă Dumnezeu S-a descoperit prin El.

Psalmi 119:142
Dreptatea Ta este o dreptate veşnică, şi Legea Ta este adevărul. 7. Ce rol împlinește Duhul Sfânt în calitate de Duh al adevărului? Ioan 15:26; 16:13.

Ioan 15:26
Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.

Ioan 16:13
Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

Adevărul la care ne conduce Duhul Sfânt este practic Domnul Isus. Duhul Sfânt Îl înalță pe Isus și ne conduce la o relație vie și statornică cu El. În discuția Sa cu samariteanca, Domnul Isus a spus că trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu în duh și în adevăr (Ioan 4:24). Când cerem călăuzirea Sa, Duhul Sfânt ne va conduce la Isus, care este Calea, Adevărul și Viața (Ioan 14:6). În Biblie, adevărul nu este o noțiune teoretică sau abstractă, ca în filosofie. El exprimă relația profund personală și stabilă cu Creatorul și Răscumpărătorul nostru, cu „Dumnezeul adevărat”, ale cărui căi sunt toate drepte (Deuteronomul 32:4; Psalmii 31:5). Duhul Sfânt este atunci în mod justificat numit „Duhul adevărului” (Ioan 14:17; 16:13), care ne este trimis de la Dumnezeu Tatăl (Ioan 15:26), ceea ce presupune că El este o ființă divină.

Ioan 4:24
Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.”

Deuteronomul 32:4
El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârşite, căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat.

Psalmi 31:5
În mâinile Tale îmi încredinţez duhul: Tu mă vei izbăvi, Doamne Dumnezeule adevărat!

Ioan 14:17
şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.

Ioan 16:13
Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

Ioan 15:26
Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.

Cum putem înțelege ideea că adevărul este o Persoană? Pregătește-te să răspunzi la această întrebare în cadrul studiului pe grupe.

Emisiunea Școala Cuvântului – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO