„Dacă Duhul Sfânt este o Persoană divină, iar noi Îl considerăm o influență personală, lipsim în mod abuziv o Persoană divină de respectul, cinstea și dragostea care I se cuvin.” – LeRoy Edwin Froom, Venirea Mângâietorului, ed. 2007, p. 27

Dacă Îl privim pe Duhul Sfânt doar ca pe o putere divină misterioasă, ne vom întreba: Cum pot avea mai mult Duh Sfânt? În schimb, dacă Îl privim ca pe o Persoană divină, întrebarea va suna diferit: Cum poate Duhul Sfânt să aibă mai mult din mine? Iată deosebirea! Cine pe cine ia în stăpânire: tu pe Duhul Sfânt sau Duhul Sfânt pe tine? Te vei opune influenței Sale sau vei fi dispus să Îl urmezi, ascultându-L cu bucurie (Romani 8:12-14; Galateni 5:18-24)? Vrei te foloseşti tu de Duhul Sfânt cum îți convine ție sau vrei să te pui la dispoziția Sa ca să devii asemenea lui Hristos și să împlinești ce așteaptă El de la tine? Iei în serios afirmația: „trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care L-ați primit de la Dumnezeu” (1 Corinteni 6:19) și vrei să-I aduci slavă lui Dumnezeu prin viața ta?

Romani 8:12-14
12. Aşadar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei.
13. Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.
14. Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.

Galateni 5:18-24
18. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege.
19. Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea,
20. închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide,
21. pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
23. blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
24. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.

8. Ce relație există între Duhul Sfânt și dragostea lui Dumnezeu? Ce înseamnă pentru tine și pentru viața bisericii? Romani 5:5; Efeseni 2:18,19.

Romani 5:5
Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.

Efeseni 2:18-19
18. Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.
19. Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,

Numai o persoană poate alege în mod conștient să colaboreze cu altcineva. Noi suntem invitați să conlucrăm cu Duhul Sfânt, iar El ne conduce și ne transformă personal și ca biserică. Dacă nu acceptăm că El este o Persoană a Trinității, suntem înclinați să-L ignorăm, să nu auzim chemările Sale și să ne împietrim inima față de influența Sa – exact lucrul de care avem cel mai puțin nevoie, ca ființe căzute, degradate de păcat pentru care harul divin constituie o necesitate absolută! Nevoia noastră este să ne consacrăm Lui mai mult. Și, odată ce vom recunoaște că Duhul Sfânt este o Persoană divină care vrea să lucreze prin noi, Dumnezeu va fi esența experienței noastre creștine.

„Noi nu putem folosi Duhul Sfânt. Duhul trebuie să ne folosească pe noi.” – Ellen G. White, Viața lui Iisus, ed. 2015, p. 579 (672)

Cum ne poate folosi pe noi Duhul Sfânt? (Vezi Filipeni 2:13.)

Filipeni 2:13
Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.

Emisiunea Școala Cuvântului – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO