Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.
Ioan 14:26

Observând că în unele locuri din Biblie Duhul Sfânt este descris în termeni impersonali (vânt sau foc), unii au tras concluzia că Duhul Sfânt ar fi o forță divină impersonală. Din punctul lor de vedere, Duhul Sfânt este un fel de curent electric care ne dă energie și nu o ființă, nu o persoană. Dar esențial nu este că pot fi prezentate pasaje care descriu acțiunile sau influențele impersonale ale Duhului Sfânt, ci faptul că pasajele care susțin personalitatea Sa sunt numeroase. Texte de acest fel există și este necesar să le luăm în considerare pentru a ne forma o imagine mai largă despre Duhul Sfânt.

Săptămâna aceasta, vom studia mai mult despre Duhul Sfânt, așa cum este El descris în Scriptură, ceea ce ne va ajuta să înțelegem mai bine rolul Său în viața noastră, precum și importanța pe care o are pentru noi credința că El este o persoană. Numai dacă avem o concepție corectă despre Duhul Sfânt ne putem raporta la El cu dragostea, reverența, încrederea și supunerea care I se cuvin.

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet: resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
Cineva din familie _________
Cineva dintre rude _________
Cineva dintre prieteni _________
Cineva dintre vecini _________
Cineva din biserică _________

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

Explicație

1. Ce însușiri proprii unei ființe Îi atribuie Domnul Hristos Duhului Sfânt?
2. Ce alte argumente despre personalitatea Duhului Sfânt pot fi aduse?
3. Ce declarații biblice nu ar avea logică dacă Duhul Sfânt nu ar fi o persoană?
4. Ce anume presupune calitatea Duhului Sfânt de „Duh al adevărului”?
5. Ce legătură există între Duhul Sfânt și dragostea lui Dumnezeu?

Aplicație

1. Ce implicații are faptul că Duhul Sfânt este o persoană și nu o forță impersonală?
2. Care dintre însușirile personale ale Duhului Sfânt te impresionează mai mult? De ce?
3. Care este motivul real pentru care unii nu acceptă că Duhul Sfânt este Dumnezeu?
4. Cum putem înțelege ideea că adevărul este o persoană, nu doar o noțiune abstractă?
5. De ce este atât de important ce credem despre natura Duhului Sfânt?

SUGESTII PRACTICE

1. Ce lucru practic puteţi învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
2. Care este planul misionar al grupei voastre? În timp ce veţi asculta sau viziona vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

 

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND

Biblia: Psalmii 74 – 80

  1. Ce anotimpuri menționează psalmistul când vorbește despre „rânduirea” lor?
  2. Când s-a îngrozit și a tăcut pământul?
  3. Din ce cauză nu mai putea vorbi psalmistul?
  4. Despre cine scrie psalmistul că erau „mărul discordiei” („mărul de ceartă”)?

Profeți și regi, capitolul 4

  1. Ce anume s-a înmulțit de o mie de ori, în zilele noastre, față de zilele lui Israel?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO