Alte argumente despre Duhul Sfânt ca persoană (2)

Când încercăm să-L înțelegem pe Duhul Sfânt, ajungem într-un impas. Pe Dumnezeu ni-L putem imagina ca Tată. De asemenea, ne putem forma o imagine suficient de concretă despre Isus, pe baza descrierilor din evanghelii. El a luat asupra Sa natura noastră și ni S-a arătat sub formă umană.

Duhul Sfânt este prezentat însă într-o manieră foarte diferită. El pare greu de definit, mai dificil de înțeles decât Tatăl și decât Fiul.

De aceea, unii au tras concluzia că Duhul Sfânt ar fi o forță impersonală. După cum am văzut deja, interpretarea aceasta nu prezintă în mod fidel natura Duhului Sfânt. Dacă El este doar o forță impersonală sau o putere (divină), atunci unele declarații biblice nu au nicio logică.

5. Citește cu atenție Romani 15:13 şi 1 Corinteni 2:4. Înlocuiește „Duhul Sfânt” cu „putere” și vezi dacă așa au o logică. De ce au sens doar dacă Duhul Sfânt este înțeles ca Persoană?

Romani 15:13
Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!

1Corinteni 2:4
Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere,

Declarația apostolilor că „s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă” (Faptele 15:28) ar fi absurdă dacă Duhul Sfânt ar fi doar o putere sau o influență impersonală. Ei fac aici referire la o altă ființă, la o altă Persoană asemenea Tatălui și Fiului.

În plus, cum pot fi creștinii botezați „în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” (Matei 28:19), dacă primii doi menționați sunt Persoane, iar ultimul menționat nu? Nu este logic. Dar, dacă Numele în care suntem botezați le aparține tuturor celor menționați, atunci Duhul Sfânt Se găsește la același nivel cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Fiul.

Ellen G. White afirmă: „Sunt trei Persoane vii în acest trio ceresc (…) – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.” – Ellen G. White, Evanghelizare, ed. 2008, p. 487 (615)

Emisiunea Școala Cuvântului – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO