Duhul Sfânt din perspectiva Domnului Isus

1. Ce calităţi şi acţiuni Îi atribuie Domnul Isus Duhului Sfânt în următoarele pasaje? Ce înseamnă pentru tine faptul că Îl numește „Mângâietorul”? Ioan 16:13,14; 15:26,27; 14:17,26.

Ioan 16:13-14
13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.
14. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.

Ioan 15:26-27
26. Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.
27. Şi voi, de asemenea, veţi mărturisi, pentru că aţi fost cu Mine de la început.

Ioan 14:17
şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.

Ioan 14:26
Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

Deci Duhul Sfânt călăuzește, vorbește, aude, descoperă și proslăvește; ne învață și ne aduce aminte; locuiește în noi, mărturisește și dovedește vinovăția. Toate acestea sunt mai degrabă acțiunile unei ființe decât ale unei forțe impersonale.

2. Cum urma să se împlinească făgăduința făcută de Isus ucenicilor că nu aveau să rămână singuri? Ioan 14:16-18

Ioan 14:16-18
16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac;
17. şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.
18. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.

Domnul Isus le poartă de grijă urmașilor Săi. El nu-Și lasă ucenicii orfani, ci promite să le trimită Duhul Sfânt, pe care Îl numește „un alt Mângâietor” sau „Ajutor”. Termenii aceștia sunt semnificativi. El promite să le trimită un alt Mângâietor. Nu un alt fel de Mângâietor. Cuvântul grecesc pentru „un alt” este allos. În limbajul Noului Testament, allos arată că Hristos va trimite un alt Mângâietor distinct de El, dar de același fel, similar cu El. Altfel spus, Isus promite să trimită pe Cineva ca El, în locul Său, Cineva care să ducă mai departe lucrarea Sa și care să-L reprezinte.
Lucrarea Duhului Sfânt este să dea mângâiere sufletească sau să ajute. Biblia utilizează aici cuvântul paraklētos (Ioan 14:16) pentru a descrie pe cineva chemat să ne ofere sprijin, asistență, cineva chemat să ne ajute. După cum Isus este o persoană, și Duhul Sfânt este o persoană. Ideea aceasta este confirmată de faptul că Îi sunt atribuite însușiri proprii unei ființe (vezi Ioan 14:26; 15:26; Faptele 15:28; Romani 8:26; 1 Corinteni 12:11; 1 Timotei 4:1).

Faptele apostolilor 15:28
Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie,

Romani 8:26
Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.

1 Corinteni 12:11
Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.

1Timotei 4:1
Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor,

De ce ne aduce mai multă mângâiere faptul că Duhul Sfânt este o persoană și nu o forță?

Emisiunea Școala Cuvântului – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO